ОТХВЪРЛЕНИТЕ

Йордан Михайлов

„Отхвърлените”, роман от Санда Йовчева

В твърде изящна форма, с голяма вещина и стил, издигнат до съвършенство, Санда Йовчева развива в този белетристичен труд трагедията на едно младо момиче, учителка в провинцията, прелъстено и отхвърлено от обществото, оставено от своя похитител да се бори с нещастието си, да оплаква съдбата си.

С това художествено творение Санда Йовчева, като се застъпва в защита на девицата, става нужда да се запитаме: дали женските дружества не трябва да вземат по присърце въпроса за запазване девиците от похитители, на които стават жертва безброй девици и след това отхвърлени млади майки с незаконородени деца.

В романа „Отхвърлените” е запазена психологическата реалност в целия развой на разказаните преживелици, описани са с една естествена и увлекателна леснина най-малките подробности на фазите, през които младата учителка се е втурнала, за да си обезпечи прехраната, далеч от бащиното гнездо.

С дух и решителност, достойни за удивление, младата учителка се бори със злата си съдба, докато пада сломена и отхвърлена.

Препоръчваме горещо романа „Отхвърлените” не само като изящно четиво, но и поради неговата възпитателна тенденция.

——————————

сп. „Илюстрация светлина”, г. 39, кн. 1, 1931 г.