ПЕПЕРУДА

Санда Йовчева

ПЕПЕРУДА

Милке, Радке, погледнете:
чудно живо цвете,
над цветята що лети!
То прехласнато се спира -
сякаш е поет. -
От цветята песни сбира -
като него на цял свят
красотата си раздава.
То не търси ни похвали,
то не търси нито слава.
Но докоснем ли го с длан,
то умира като блян.

——————————

в. „За нашето дете”, бр. 7, 1937 г.


ГАТАНКИ

***
Във нашите народни приказки
те вечно ходят двама.
Той вечно е измамения,
макар че страх на всекиго задава.
А тя - хитрица и лукава,
на болна се преструва.
Нали си е такава?
Макар че той,
пребит от бой,
на гръб я носи,
пък тя се подиграва:
„Болен здрав носи.”
Кои са, отгадайте?

***
Мама във ръцете си
грабнала паница:
отвън е зелена,
вътре пълна с вино,
руйно и червено,
или пък със мед.
Над плодните градини
горещо слънце грее
от блесналия свод.
А тя с очи ни гали,
на всички обещава,
послушни ли сме ние,
по резенче ни дава.
Какъв е този плод?

——————————

в. „За нашето дете”, бр. 9, 1937 г.