Калоян Блажев

Калоян Блажев е роден през 1975 г. в Русе. Завършил е специалността „Приложна лингвистика” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и магистратура по немска филология. Има едногодишна специализация в университета в Байройт, Германия. Работил е над 10 години като учител в ГПНЕ „Фридрих Шилер” в Русе. Умира на 21.09.2015 г.


Публикации:


Публицистика:

ХЕРМАН ХЕСЕ И СРЕЩАТА МУ СЪС СРЕДНОВЕКОВИЕТО/ брой 61 април 2014

ХЕРМАН ХЕСЕ - „ПОСЛЕДНИЯТ” РОМАНТИК/ брой 61 април 2014

ЖИВОТЪТ НА ХЕРМАН ХЕСЕ КАТО ПЪТ КЪМ СЕБЕ СИ И КЪМ БОЖЕСТВЕНОТО ЕДИНСТВО/ брой 80 януари 2016

НОБЕЛИСТЪТ ХЕРМАН ХЕСЕ И ХРИСТИЯНСТВОТО/ брой 81 февруари 2016

ХЕРМАН ХЕСЕ ЗА ХРИСТИЯНСКИТЕ ОСНОВИ НА ЕВРОПА/ брой 82 март 2016

РОМАНЪТ “НАРЦИС И ГОЛДМУНД” - НОВ ЕТАП В ТВОРЧЕСТВОТО НА ХЕСЕ/ брой 83 април 2016

ИСТОРИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В “НАРЦИС И ГОЛДМУНД” НА ХЕСЕ / брой 84 май 2016

ХЕРМАН ХЕСЕ И НАУКАТА ЗА ДУШАТА/ брой 85 юни 2016

НАРЦИС - СЪВЪРШЕНИЯТ ДУХОВНИК В ТВОРЧЕСТВОТО НА ХЕРМАН ХЕСЕ/ брой 87 септември 2016

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА В ТВОРБИТЕ НА ХЕРМАН ХЕСЕ / брой 89 ноември 2016

ХЕРМАН ХЕСЕ ЗА ЖЕНАТА, ЛЮБОВТА И ПРЕДВЕЧНОТО ЕДИНСТВО/ брой 91 януари 2017

ХЕРМАН ХЕСЕ ЗА ПЪТЯ КАТО СИМВОЛ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА/ брой 93 март 2017

ХЕРМАН ХЕСЕ ЗА ИЗКУСТВОТО КАТО ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ПРИРОДАТА И ДУХА/ брой 94 април 2017

ЗА ПОЕТИЧНОТО ИЗВЪНВРЕМИЕ НА ХЕРМАН ХЕСЕ/ брой 96 юни 2017

ХЕРМАН ХЕСЕ И ЧОВЕКЪТ НА БЪДЕЩЕТО/ брой 97 юли 2017


За Калоян Блажев:

ЗА КАЛОЯН БЛАЖЕВ - IN MEMORIAM/ автор: Елица Дубарова/ брой 106 май 2018