Петко Недялков

Петко Недялков е роден през 1963 г. в град Плевен. Възпитаник на Математическа гимназия „Гео Милев” - Плевен, Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Специалната астрофизическа лаборатория на Руската академия на науките. Преподавател по астрономия. Доцент, от 2011 г. - ръководител на Катедра Астрономия при Физическия факултет на Софийски университет. Член е на Международния Астрономически съюз. Автор на поетичната книга „Другото небе” (2008 г., изд. „Леге Артис”). Превежда поезия от руски и английски език. Член е на Дружеството на писателите в Плевен и на Контролния съвет на сдружението.


Публикации:


Поезия:

БЕЛИЯТ КОРАБ/ брой 52 юни 2013


Преводи:

Иван Козлов - СЕЛСКИ ЖИВОТ/ брой 48 февруари 2013

Николай Рубцов - БУКЕТ/ брой 48 февруари 2013

Стере Буковалу - ПЕСЕН/ брой 49 март 2013

Бардил Малики - НАСТЪПВА ОНЗИ МИГ/ брой 52 юни 2013

Деян Джорджевич - СЪГЛАСЯВАНЕ/ брой 53 юли 2013

Улав Хауге - ЕДНА ДУМА/ брой 58 януари 2014

Деян Джорджевич - НЕ ПОГЛЕЖДАЙ НАЗАД, СИНЕ/ брой 58 януари 2014

Сергие Димитриевич - ЖЕНА/ брой 58 януари 2014

Максимилиан Волошин - В ДРЕЗГАВИНА ОБВЯТ…/ брой 58 януари 2014

Фернандо Пинто до Амарал - ЕДИНСТВЕНИЯТ ОТГОВОР/ брой 59 февруари 2014

Николай Рубцов - БРЕЗИ/ брой 72 април 2015

Фьодор Тютчев - КЪМ N. N./ брой 75 юли 2015

Людмила Зенина - ВСЕМОГЪЩИ БОЖЕ/ брой 85 юни 2016

Алексей Махортов - РУСКАТА ПРИРОДА/ брой 113 януари 2019


Критика за Петко Недялков:

КНИГА, РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ЕДИН ЖИВОТ/ автор: Ангел Христов/ брой 163 декември 2023