БУКЕТ

Николай Рубцов

превод: Петко Недялков

БУКЕТ

Ще яхна своя щур велосипед,
в лъки отдалечени ще го спра.
Цветя ще набера. Един букет
аз на любимата ще подаря.

Ще й прошепна, с друг че насаме
за срещите ни позабрави тя
и затова - да си припомни мен -
да вземе тези простички цветя.

Ще ги приеме, но в момента, щом
все по-сгъстени са мъгли, тъга,
ще ме отмине, сякаш слепешком
и без усмивка. Нека е така.

Ще яхам своя щур велосипед,
ще спра в лъки далечни в ранен час.
Любимата да вземе тоз букет -
това единствено желая аз.

1964

—————————–

ЗАЩО?

Тя си е мъничко момиче -
с кристален поглед, с глас на птиче.
Тя още е съвсем дете -
в закачки и игри расте.

“Където клони вплитат вейки
да будим славеите, там!
До моята любима пейка
извежда път сред горски храм.”

“В полето да избягаме по-скоро!
Да видим залеза червен!”
Аз също нещо си говоря,
неволно вече подчинен.

Но чувствата се борят в мен -
аз много съм видял в живота -
и често с нея насаме
нелеко ми е и самотно.

И ето, че е тъжна тя,
и ето срещата съдбовна,
съвсем се вече замота,
обърка се съвсем кълбото.

Защо сред вплетените вейки
запяха славеи, не знам?
Защо към таз самотна пейка
отвеждаше ни пътят сам?

—————————–

РОДЕН КРАЙ

                      На В. Белов

Роден край, тих и северен:
славей, река и върба,
мама е тука погребана -
детската ми тегоба.

- Де беше гробът - говоря им -
има ли някакъв знак?
Тихо отвърнаха хората:
- Tам, на отсрещния бряг.

Тихо отвърнаха хората,
мина каруца с коне.
Старата църква отгоре е
с рошаво тревно боне.

Там, дето плувах след рибите
е построен сеновал
и между речните кривици
са изкопали канал.

Блато е станал вир сребърен,
там, дето къпах се аз.
Роден край, тих и северен
няма забрава завчас.

Нов е стоборът пред школото,
пак е просторът зелен.
Там, като врана глаголеща,
ще кацна развеселен.

Дървено мое училище,
време ще дойде за път,
като рекичка мастилена
спомени в мен ще шумят.

С всеки дом, с всякое ручейче,
с тъмния вик на гърма
сякаш че свише получил съм
връзка свещена до смърт.

1964


БУКЕТ

Я буду долго гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю.
Нарву цветов. И подарю букет
Той девушке, которую люблю.

Я ей скажу: - С другим наедине
О наших встречах позабыла ты,
И потому на память обо мне
Возьми вот эти скромные цветы! -

Она возьмет. Но снова в поздний час,
Когда туман сгущается и грусть,
Она пройдет, не поднимая глаз,
Не улыбнувшись даже… Ну и пусть.

Я буду долго гнать велосипед,
В глухих лугах его остановлю.
Я лишь хочу, чтобы взяла букет
Та девушка, которую люблю…

1964

—————————–

ЗАЧЕМ?

Она совсем еще ребенок -
И ясен взгляд, и голос тонок.
Она совсем еще дитя -
Живет играя и шутя.

- Давай походим темным лесом!
- Давай разбудим соловья!
Там у дороги под навесом
Моя любимая скамья.

- Давай сбежим скорее в поле!
- Давай посмотрим на зарю!..-
Я подчиняюсь поневоле
И тоже что-то говорю.

Но чувства борются во мне,
Я в жизни знаю слишком много,
И часто с ней наедине
Мне нелегко и одиноко.

И вот она уже грустна,
И вот уже серьезней встречи,
Совсем запутает она
Клубок моих противоречий!

Зачем же мы ходили лесом?
Зачем будили соловья?
Зачем стояла под навесом
Та одинокая скамья?

—————————–

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА

                    В. Белову

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи…
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

- Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. -
Тихо ответили жители:
- Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.

Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил…
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать -
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

1964