ВСЕМОГЪЩИ БОЖЕ

Людмила Зенина

превод: Петко Недялков

ВСЕМОГЪЩИ БОЖЕ

О, всемогъщи Боже, властниче добри,
от тебе всеки участ получава,
на някого ти подаряваш благини,
а други в своя гняв изпепеляваш.

Понякога на някого помагаш ти,
на други - изпитания изпращаш,
то знаем - безучастен никога не си,
за всичко вечно чуваш, знаеш, зрящ си.

Да мисли някой, че забравил си го ти -
това не е така: за нас си отговорен.
И нека името ти, Боже, се свети,
и райските врата за нас да се отворят!