НЕ ПОГЛЕЖДАЙ НАЗАД, СИНЕ

Деян Джорджевич

превод от сръбски: Петко Недялков

НЕ ПОГЛЕЖДАЙ НАЗАД, СИНЕ

Не се обръщай, сине!
Зад тебе няма нищо.
Миналото се червенее като ягода.
Мисли за бъдещето.
В него се живее без плодове.


ФОНЕМИ

Без мене растат цветята.
Без мене летят птиците.
Реките се вливат в морето.

Към света съм превързан
с тънките нишки на фонемите.
Ако и те ме напуснат, това ще е краят.