ЕДНА ДУМА

Улав Хауге

превод: Петко Недялков

ЕДНА ДУМА

Една дума -
един камък
в студена река.
И камък друг -
ще ми потрябват още много,
ако ще искам да премина.


ПРИ МЕН НЕ ИДВАЙ С ИСТИНАТА ЦЯЛА

При мен не идвай с истината цяла.
Ако съм жаден - океан не ми носи,
ни небеса, ако поискам светлина;
ела с проблясък, с мъничко роса, с една частица,
тъй както птица грабва от водата само капка,
а вятърът - едно кристалче сол.


НЕ Е ТУК ЦАРСТВОТО НА БЕДНИТЕ
(в лудницата)

Не е тук нито царството на бедните,
ни скръбен дом.
Свали си шапката, обаче,
когато влизаш.
Ти няма как да знаеш
къде тук любовта пламти
и чий дух гледа.

Тук никой не чете.


ПРЕЗ ТРЕСАВИЩЕТО

На мъртвите дървета коренищата,
над тинята държат те безопасно.
Такива коренища твърдостта си
навярно тук запазват с векове.
Все още има някакви останки
помръкнали,
отдолу под мъха.
Крепят те, още са от този свят,
така че продължаваш по-нататък.
А щом се спуснеш в езеро планинско,
високо някъде
усещаш ясно: как споменът
за онзи хладнокръвен мъж,
удавил се тук някога,
държи отгоре крехката ти лодка.
Той, лудият наистина, е поверил живота си,
на вечност и вода.


ТИ БЕШЕ ВЯТЪРЪТ

Платноходка
без вятър съм аз.
Ти беше вятърът.
Натам ли поисках
да плавам?

За курса кого го е грижа
с вятър такъв!