Афанасий Фет

Афанасий Афанасиевич Фет, Шеншин, руски поет и преводач, е роден на 5. 12. 1820 г. в село Новосьолки, до град Мценск, Орловска област. Син на дворянина Афанасий Неофитович Шеншин и германката от лутеранско вероизповедание Каролина (Шарлота) Фет. Учи в историко-филологическия факултет на Московския университет (1838-1844). Служи в армията като офицер (1845-1858), след излизането си в оставка живее като помешчик в селското си имение Степановка и като мирови съдия (10-12 г.). По-късно купува и друго имение - Воробьовка, Курска губерния, проявява се като отличен управник и в края на живота си е вече богат. През 50-те г. се сближава с кръга около списание „Современник” (Тургенев, Боткин, Л. Толстoй и др.). Отхвърлящ категорично революционно-демократичното движение, Фет се разделя с приятелите си либерали и през 60-70-те г. замлъква като поет. През тези години се изявява само като публицист, в „Русский вестник” на Катков (в писмата си „От село”) подлага на унищожителна критика нихилистите, либералите и демократите. Автор на стихотворния „Лирически пантеон” (1840), „Стихотворения” (1850), „Стихотворения” (1856), „Събрани съчинения” (1-2 т., 1863), и четири сборника със стихове под общото заглавие „Вечерни огньове” (1883, 1885, 1888, 1891). Превежда съчинения от римски, немски, английски, френски, персийски поети, трактата на Шопенхауер „Светът като воля и представа” (1881) и др. Автор на мемоарите: „Моите спомени 1848 - 1889 г” (ч. 1-2, 1890) и „Ранните години на моя живот, до 1848 г.” (1893). Привърженик на мелодичността, предметността, конкретността, яснотата, детайлността и пластичността на образите, в творчеството си Фет разкрива красотата в природата и човека. Умира от инфаркт в Москва на 21. 11. 1892 г. на 71 г.


Публикации:


Поезия:

ПАК МАЙСКА НОЩ/ превод: Андрей Германов/ брой 37 февруари 2012

ПРЕЛЕСТНА КАРТИНА…/ превод: Димитър Горсов/ брой 38 март 2012

ВЪРБАТА ЦЯЛА - ПУХЕНА…/ превод: Татяна Любенова/ брой 38 март 2012

ВЪН НОЩНАТА БУРЯ ВИЛНЕЕШЕ…/ превод: Димитър Горсов/ брой 40 май 2012

ПОЕЗИЯ/ превод: Боян Обретенов/ брой 42 юли 2012

ТИХА СТЕП В НОЩТА ШЕПТИ/ превод: Красимир Георгиев/ брой 43 септември 2012

ПАК ДОЙДОХ ПРИ ТЕБЕ, МИЛА…/ превод: Марта Мянкова/ брой 51 май 2013

СЕГА, ЛЮБОВ, НЕ СИ ОТРАДА/ превод: Иван Пауновски/ брой 51 май 2013

КАК ХЛАДНО Е И СВЕЖО ПОД ЛИПАТА!…/ превод: Никола Фурнаджиев/ брой 51 май 2013

ТОПОЛА/ превод: Димитър Горсов/ брой 59 февруари 2014

КЪМ ПАМЕТНИКА НА ПУШКИН/ превод: Петър Велчев/ брой 82 март 2016

ТАЙНА/ превод: Васил Павурджиев/ брой 95 май 2017

ПЪРВАТА МОМИНА СЪЛЗА/ превод: Христо Медникаров/ брой 95 май 2017

ВЪЗДУШНИЯТ ГРАД/ превод: Красимир Георгиев/ брой 115 март 2019

ШЕПОТ. СЛАВЕЙ НЕЖНИ ТРЕЛИ…/ превод: Иванка Павлова/ брой 120 септември 2019

С ТРЕПЕТ ШЕПНЕ ТЯ СВЕНЛИВО…/ превод: Екатерина Ненчева/ брой 134 януари 2021

ДОВОЛЕН, ЧЕ В ДУШАТА ЛЪЧ БЛЕСТИ/ превод: Красимир Георгиев/ брой 141 октомври 2021