ВЪН НОЩНАТА БУРЯ ВИЛНЕЕШЕ…

Афанасий Фет

превод: Димитър Горсов

***

Вън нощната буря вилнееше
в гористия край - глух и див.
Стояхме един до друг с нея
в уюта край огън игрив.

И двете ни сенки грамадни
застилаха пода червен.
А в нас - ни искрица отрада
в нощта, след неясния ден.

Скриптеше вън страшно брезата.
Чепат клон пламтеше пред нас.
Какво таиш, мила, в душата си?
Какво е в мен - сам зная аз.

1842

—————————–

***

Сам чакам… Славеево ехо
по лунната река лети,
искрят треви като брилянти.
по кимиона лъч блести.

Сам чакам… Сипят се в небето
с различна яркост рой звезди,
нозете тръпнат, а сърцето
оглася моите гърди.

Сам чакам… Южен вятър вее,
а в мен ту хлад, ту зной свисти.
Звезда полита и се стапя…
Съзри я, скъпа, и прости!

1842

—————————–

***

Стига спа: за теб две рози
призори донесох аз.
От плача ми бликна този
блясък в техния атлаз.

Пролетния дъжд е кратък -
лъха хлад, блестят листа…
И сълзи като загадка
ронят милите цветя.

1847

—————————–

***

Тих и ясен летен здрач е.
Гледай как върбите спят.
Запад гасне. Но прозрачни
речни струи тук блестят.

Вятърът от клон към клона
се промъква с вечерта.
От табуните зад склона
екне цвилене в степта.

1847


***

Шумела полночная вьюга
В лесной и глухой стороне.
Мы сели с ней друг подле друга.
Валежник свистал на огне.

И наших двух теней громады
Лежали на красном полу,
А в сердце ни искры отрады,
И нечем прогнать эту мглу!

Берёзы скрипят за стеною,
Сук ели трещит смоляной…
О друг мой, скажи, что с тобою?
Я знаю давно, что со мной!

1842

—————————–

***

Я жду… Соловьиное эхо
Несется с блестящей реки,
Трава при луне в бриллиантах,
На тмине горят светляки.

Я жду… Темно-синее небо
И в мелких и в крупных звездах,
Я слышу биение сердца
И трепет в руках и в ногах.

Я жду… Вот повеяло с юга;
Тепло мне стоять и идти;
Звезда покатилась на запад…
Прости, золотая, прости!

1842

—————————–

***
Полно спать: тебе две розы
Я принес с рассветом дня.
Сквозь серебряные слезы
Ярче нега их огня.
Вешних дней минутны грозы,
Воздух чист, свежей листы…
И роняют тихо слезы
Ароматные цветы.

1847

—————————–

***

Летний вечер тих и ясен;
Посмотри, как дремлют ивы;
Запад неба бледно-красен,
И реки блестят извивы.

От вершин скользя к вершинам,
Ветр ползет лесною высью.
Слышишь ржанье по долинам?
То табун несется рысью.

1847