ПАК ДОЙДОХ ПРИ ТЕБЕ, МИЛА…

Афанасий Фет

превод от руски: Марта Мянкова

***
Пак дойдох при тебе, мила,
Да ти кажа, че изгрява
Слънцето и с млада сила
По листата заиграва.

Да ти кажа, че в гората
Всяко клонче се събуди,
Че у птичките зората
Жажда пролетна пробуди.

Да ти кажа, че бурлива
Страст доведе ме отново,
Че душата ми щастлива
Да ти служи е готова.

Да ти кажа, че отвсъде
Върху мен се радост рее,
Сам не знам каква ще бъде
Песента ми, но тя зрее.