Юрий Павлов

Юрий Михайлович Павлов, руски писател и критик, е роден през 1957 г. Завършва филологическия факултет на Кубанския държавния университет, доктор на филологическите науки, професор, завеждащ катедрата по литература в АГПУ (Армавирски държавен педагогически университет). Автор на над 100 публикации. Лауреат на литературни награди: “В. В. Кожинов” (сп. “Наш съвременник”), на вестник “Литературна Русия”, награда на името на Александър Невски “На Русия верни синове”. Член на Съюза на писателите на Русия. Един от най-влиятелните литературни критици от средното поколение. Автор на книгите: “Юрий Селезньов: портрет на фона на епохата”, “Критиката – изкуство на разбирането, или Александър Казинцев: портрет на фона на епохата”, “Критика от ХХ-ХХI век. Литературни портрети, статии, рецензии.” (2010) и др. Организатор в Армавир, в Краснодарския край, на международните научно-практически конференции, посветени на Вадим Кожинов, които са забележително явление в съвременната руска култура. Под техния “покрив” се сформира ярка, талантлива южноруска школа на филолози от Армавир и Краснодар, Ставропол и Майкоп, Пятигорск и Кисловодск. Може да се каже, че Юрий Павлов има плеяда съмишленици с хуманитарно национално мислене, сред които младите талантливи професори Вячеслав Шулженко, Алексей Татаринов, Николай Осадчий, Кирилл Анкудинов, проф. Олга Страшкова. На кожиновските четения през тези години са гостували Владимир Личутин и Сергей Неболсин, Станислав Куняев и Леонид Бородин, Виктор Лихоносов и Вера Галактионова, Сергей Куняев и Захар Прилепин, Сергей Казначеев и Александър Казинцев, Николай Зиновиев и Анатолий Парпара, огромен брой писатели, поети, мислители, филолози… Кожиновските четения се посещават и от професора от университета в Осака японският русист Кодзи Морими, китайските учени Ху Шисюн от Сечуан и Мей Ин от Шанхай. За проф. Юрий Павлов критикът Владимир Бондаренко казва, че е “един от тези незаменими, които творят живата история”, “остър и принципен критик, систематизатор на съвременната литература, блестящ учен”, а статиите му нарича “полемични, аргументирани”. Юрий Михайлович Павлов е продължител на линията на Юрий Селезньов и в критиката, и в литературно-обществения живот. Той е постоянен автор на “Наш современник”, “Москва”, “Литературная Россия” и “День литературы”.

За връзка с автора: pavlov@kozhinov.ru


Публикации:


Критика:

ДИНА РУБИНА КАТО ЕВРЕЙСКА ПИСАТЕЛКА/ превод: Георги Ангелов/ брой 5 януари 2009

ИГОР ЗОЛОТУСКИ: ПЪТЯТ НА КРИТИКА/ превод: Георги Ангелов/ брой 6 февруари 2009

СЛОВЕСНО РАЗСТРОЙСТВО/ превод: Георги Ангелов/ брой 12 септември 2009

ХРИСТОВ ВОИН/ превод: Георги Ангелов/ брой 12 септември 2009

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ: “БЕЗ РУСИЯ СЪМ НИЩО”/ превод: Георги Ангелов/ брой 12 септември 2009

ЖИТЕЙСКИТЕ “СЛАБОСТИ” НА ДАВИД САМОЙЛОВ/ превод: Георги Ангелов/ брой 17 февруари 2010


За Юрий Павлов:

ЮРИЙ ТРЕТИ/ автор: Владимир Бондаренко/ брой 8 април 2009

ИМА Я РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА!/ автор: Владимир Бондаренко / брой 42 юли 2012

ЮРИЙ ПАВЛОВ: ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ЮБИЛЕЯ / автор: Виктор Бараков/ брой 43 септември 2012

В БИТКА ЗА РУСКОТО СЛОВО/автор: Николай Крижановски/ брой 96 юни 2017