Сергей Куняев

Сергей Станиславович Куняев, руски писател, критик, литературовед е роден на 23.05.1957 г. в Москва в семейството на поета Станислав Куняев. През 1980 г. завършва филологическия факултет на Московския държавен университет. Първата му сериозна литературоведска творба – “Трагедия на стихията и стихия на трагедията”, посветена на драматичната поема на Сергей Есенин “Пугачов” е публикувана през 1982 г. Дебютът му като критик е през 1987 в сп. “Смена”. В продължение на много години литературната работа на Сергей Куняев е свързана с архивни проучвания, по време на които са открити и публикувани много неизвестни по-рано поетични и прозаични произведения на Николай Клюев, Пимен Карпов, Алексей Ганин, което обогатява представата за творчеството на тези “новоселски” поети. Работил е в издателство “Современник”, в списание “Москва”. Автор на книгите: «Огнепалещ стих» (1990), «Сергей Есенин» (1995, няколко издания след това), «Разкъсани сенки» (1995) (последните две – в съавторство със Станислав Куняев), «Руски орел» (2000, посветена на Павел Василиев), «Жертвена чаша» (2007, избрани статии, 1981-2006) Лауреат на литературните награди: “Дмитрий Кедрин” (1995), “Сергей Есенин” (1996) и Павел Василиев. Съставител на книги от Николай Клюев (1987), Алексей Ганин (1991), Есенин (2000) и др. Активно участва в литературния процес, публикувайки статии за творчеството на Николай Тряпкин, Юрий Кузнецов, Виктор Астафиев, Вера Галактионова, Владимир Крупин и други съвременни писатели. През 2005 г. Сергей Куняев, заедно с баща си, става лауреат на конкурса «115 години поредица Животът на великите хора» – «За най-популярна книга от поредицата за последните години». Член на Съюза на писателите на Русия, от 1999 г. е в неговото ръководство. Критически и литературни изследвания печата в списанията «Наш современник», «Москва», «Литературное обозрение». Завеждащ отдела за критика в «Наш современник» (от 1992). Живее в Москва.


Публикации:


Критика:

“ТРУДОВЕ И ДНИ” НА ПОЕТА, ПЪТЕШЕСТВЕНИКА И ВОИНА/ превод: Георги Ангелов/ брой 12 септември 2009

НE БОЙ СЕ, МАЛКО СТАДО! “ПЕЧАЛ ПО КОРЕННА РУСИЯ”/ превод: Георги Ангелов/ брой 29 май 2011


АЛБУМ