Александър Филипов

Александър Томов Филипов, български литературен критик, преводач, поет, педагог, е роден на 17.07.1895 г. в София, където завършва гимназия (1912) и филология в Софийския университет „Свети Климент Охридски” (1916). Участва в Първата световна война през 1917-1918 г. Пазител в Народната библиотека „Свети Кирил и Методий”, прогимназиален учител и директор на училище в София. Пръв редактор на в. „Просветно единство”, орган на учителския Просветен съюз. Участва в литературния живот на България през 20-те и 30-те г. на 20 век. На младини пише стихове под псевдонима А. Вежен. Със стихотворения сътрудничи на сп. „Златорог” - циклите „Стихотворения” и „Молитви” (1929), „Стихотворения” (1930) и на в. „Съвременник” (1931). Печата литературно-критически статии и изследвания - „Епиграми и портрети” от Иван Шишманов” („Златорог”, 1931, кн. 1), „Пенчо Славейков и английската литература” („Златорог”, 1930, кн. 4), „Новобългарската поезия” („Златорог”, 1931, кн. 2-3), „П. Ю. Тодоров” („Златорог”, 1931, кн. 2-3), „Вазовата проза” („Златорог”, 1934, кн. 2), „Гороломов” („Просвета”, 1938, кн. 10), „Ив. Вазов” („Просвета”, 1939, кн. 8), „П. К. Яворов” („Просвета”, 1939, кн. 2), „Българска реч” и др. Печата редица статии по общокултурни и педагогически проблеми, издавани предимно във в. „Просветно единство” и сп. „Просвета”. Спомага за издаването на българските класици (Христо Ботев - „Съчинения”, 1925 и 1929; Михалаки Георгиев - „Избрани разкази”, т. І - ІІ; 1938-1942). Издава сборника „Български пътеписи” (1939). Превежда от френски, италиански, английски и немски език: „Хоривската скала” (1928) от Жорж Дюамел, „Творбата” (1928) от Емил Зола, „Върти се” (1928) от Луиджи Пирандело, „Жонгльорката” (1929) от Рашилд, „Една тъмна афера” (1930) от Оноре дьо Балзак, „Злато” от Блез Сандрар, „Падането на Икар” от Едмонд Жалу. Книги: „Христо Ботйов. Биография и опит за характеристика” (1930), „Идеологии на Просветния съюз” (статии, 1942), студии за Михалаки Георгиев, Г. П. Стаматов и др. Умира на 18.05.1940 г. в София.


Публикации:


Поезия:

ГРОЗД/ брой 88 октомври 2016

НОЩЕМ/ брой 92 февруари 2017


Публицистика:

ХЕРОИ НА ДУХА/ брой 73 май 2015

ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ В СПОМЕНИТЕ НА СЪВРЕМЕННИЦИТЕ МУ/ брой 80 януари 2016

ИВАН ВАЗОВ/ брой 81 февруари 2016

ВАСИЛ ПУНДЕВ/ брой 111 ноември 2018

А. С. ПУШКИН/ брой 120 септември 2019

АНТОН СТРАШИМИРОВ/ брой 123 декември 2019

ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ (ВЕСЕЛИН)/ брой 125 февруари 2020


Критика:

„ПРАШИНКИ” - РАЗКАЗИ ОТ Г. П. СТАМАТОВ/ брой 88 октомври 2016

„ЧИНОВНИЧЕСТВО И ВЛАСТНИЦИ” ОТ Т. Г. ВЛАЙКОВ/ брой 101 декември 2017

НОВА ПОВЕСТ НА К. Н. ПЕТКАНОВ/ брой 104 март 2018

НИК. ВАС. РАКИТИН/ брой 104 март 2018

„НЕ СЪМ ОТ ТЯХ” - ВЕСЕЛИ РАЗКАЗИ ОТ ЧУДОМИР/ брой 105 април 2018

„ВЕСЕЛИ МАСКИ”/ брой 111 ноември 2018


За Александър Филипов:

АЛ. ФИЛИПОВ/ автор: Петър Петков/ брой 111 ноември 2018