Мара Белчева

Мара Иванова Белчева, българска поетеса, е родена на 8/21.09.1868 г. в град Севлиево Завършва гимназия в Търново и висшия девически „Institut Frohlein” във Виена. Учи литература в университета в Женева през 1897-1901 г. Печата стихове от 1910 г. в сп. „Мисъл” - „Без шум листата капят” и „На синура на вчера и на днес”. Учителства в Русе и София. Омъжва се за Христо Белчев (1886), а след убийството му като министър в правителството на Стамболов (1891) следва филология във Виена. Спътница на поета Пенчо Славейков от 1903 г. до смъртта му. Милосърдна сестра през Балканските войни и Първата световна война. Сътрудничи на сп. „Златорог” от започването му (1920). Превежда „Тъй рече Заратустра” (1904-1906) на Ницше, „Потъналата камбана” (1922) на Хауптман и др. Автор на три поетични книги: „На прага стъпки” (1918, Лайпциг), „Сонети” (1925) и „Избрани песни” (1931), както и на „Пенчо Славейков. Бегли спомени” (1923). Редактира „Избрани съчинения” на Пенчо Славейков (1923). Умира на 16.03.1937 г. в София.


Публикации:


Поезия:

АЗ ЧУВАМ КАК ЛИСТАТА КАПЯТ…/ брой 44 октомври 2012

ТУК Е ТИХО. СЕДНИ ДА ПОЧИНЕМ…/ брой 51 май 2013

ПЕСЕН/ брой 69 януари 2015

НОВ ПРАГ/ брой 82 март 2016

ПИСМО/ брой 83 април 2016

В СЕЛО/ брой 88 октомври 2016

БЕЗ ШУМ ЛИСТАТА КАПЯТ/ брой 89 ноември 2016

ВТУРНА СЕ ВИХЪР…/ брой 97 юли 2017

НА ПРАГА СТЪПКИ/ брой 102 януари 2018

БЕЗ ЗВЕЗДИ/ брой 102 януари 2018

СТАРИЯ ГРАД/ брой 103 февруари 2018

АПРИЛ/ брой 105 април 2018

КОГАТО БЯХ…/ брой 108 юли 2018

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ/ брой 109 септември 2018

ПРЕД ОГНИЩЕТО/ брой 110 октомври 2018

PINCIO/ брой 111 ноември 2018


Критика за Мара Белчева:

„ИЗБРАНИ ПЕСНИ” ОТ МАРА БЕЛЧЕВА/ автор: Петър Динеков/ брой 101 декември 2017


За Мара Белчева:

НА МАРА БЕЛЧЕВА/ автор: Пенчо Пенев/ брой 89 ноември 2016

ГЪРЛИЦАТА НА ПОЕТА/ автор: Благовеста Касабова/ брой 89 ноември 2016