Константин Канев

Константин Илиев Канев е роден на 26.02. 1917 г. в село Момчиловци, Смолянско. През 1939 г. завършва Духовната семинария в Пловдив. През 1941 г. става свещеник на село Момчиловци. Оттогава започва сериозни проучвания на историята на родния си край. Пише разкази и очерци, които Николай Хайтов забелязва и започва да публикува в списание „Родопи”. Работи на Канев излизат и в списание „Фото” – това са очерци за първите фотографи в Родопите. През 1975 г., пак с подкрепата на Хайтов, се появява големият му труд „Миналото на село Момчиловци, Смолянско. Принос към историята на Средните Родопи”, издателство на Отечествения фронт. (Оригиналът, който понастоящем се съхранява в Смолянския архив, е 2000 страници. От тях са отпечатани 600.) По-късно публикуваните в списание „Родопи” разкази на Канев са събрани и издадени в книгата „Родопски сказания” 1983 г., изд. „Георги Бакалов”, Варна. Канев е автор на още един сборник разкази – „Юдина ела”, 1988 г., изд. „Хр. Г. Данов”, Пловдив. Вече след смъртта на големия писател и краевед се появява издание на събраните му разкази – “Родопски сказания” /2004, Смолян/. Член на СБП. Умира на 29.06. 1998 г.


Публикации:


Проза:

ЗМИИНО ГНЯЗДО/ брой 1 септември 2008

…ДЕТО СТОРИХА ТАЗИ ВОДА/ брой 1 септември 2008

ЧАКОРОСКИЯТ БУК/ брой 3 ноември 2008

КУЧЕШКА ГЛАВА/ брой 4 декември 2008

ШИМОВИЯТ ЩЪРКЕЛ/ брой 119 юли 2019

АРНАУТСКАТА КЮПРИЯ/ брой 119 юли 2019

ДОБРИЧКОВАТА КУКУВИЦА/ брой 119 юли 2019

БАЛАБАН/ брой 119 юли 2019


Критика за Константин Канев:

ЛЕТОПИСЕЦЪТ НА СРЕДНОРОДОПИЕТО/ автор: Иван Д. Христов/ брой 108 юли 2018


За Константин Канев:

ЩРИХИ КЪМ ПОРТРЕТА НА КОНСТАНТИН КАНЕВ/ автор: Диана Павлова/ брой 1 септември 2008

РОДОПСКИЯТ СОФРОНИЙ/ автор: Светозар Казанджиев/ брой 2 октомври 2008

ЗАВИСТ/ автор: Димитър Златев/ брой 3 ноември 2008

СУЛТАНСКИЯТ ОГЪН/ автор: Петко Дечевски/ брой 17 февруари 2010

ОЩЕ ЕДИН ЩРИХ КЪМ ПОРТРЕТА НА КОНСТАНТИН КАНЕВ/ автор: Светозар Казанджиев/ брой 122 ноември 2019


АЛБУМ