Петко Дечевски

Петко Дечевски е роден в с. Момчиловци, Смолянско. Има две професии – електроинженер и педагог. Повече от 40 години работи в системата на образованието като учител, директор, инспектор в Смолян, Стара Загора, Пазарджик и преподавател в МИ – Пловдив. Има много научни публикации в сферата на педагогиката. Сега е пенсионер и се занимава предимно с литература. Автор е на четири краеведски книги. Пише под формата на автобиографичен роман историята на своя край и най-вече за последните преломни стотина години, когато е трябвало да се реши съдбата на християнската ни вяра и на българщината в Родопите. За времето, когато с много кръв и насилие част от българския народ и от негови родственици са били помохамеданчени. За това как родното му село Момчиловци е успяло да остане българско и как неговите известни хора са отстоявали род и родина.


Публикации:


Проза:

СУЛТАНСКИЯТ ОГЪН/ брой 17 февруари 2010


Критика за Петко Дечевски:

ЗА КНИГАТА НА ПЕТКО ДЕЧЕВСКИ „СУЛТАНСКИЯТ ОГЪН”/ автор: Дора Гиева/ брой 17 февруари 2010


Интервю:

ПЕТКО ДЕЧЕВСКИ: БЕЗВЕРИЕТО УБИ ИСТИНСКОТО ПОЗНАНИЕ/ брой 14 ноември 2009