Пенчо Пенчев

Пенчо Тенев Пенчев е роден на 27 февруари 1965 г. в Стара Загора. Израснал е в село Християново, област Стара Загора. Учил е в СПТУ по строителство, във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” - Начална училищна педагогика и Специална педагогика в Тракийския университет. Пише от 1985 г. Има три издадени книги - „Другият в нас” (1998), „Насаме със себе си” (2000) и „Невъзвратимост” (2019). Негови творби са публикувани във в-к „Литературен глас” и в списание „Птици в нощта”. Живее в Стара Загора.


Публикации:


Поезия:

НЕВЪЗВРАТИМОСТ/ брой 116 април 2019

СЪН В СЪНЯ МИ/ брой 117 май 2019

ЛУННА НОЩ/ брой 119 юли 2019

ГРАД/ брой 127 април 2020

ТРИОЛЕТИ/ брой 131 октомври 2020

СЪН В СЪНЯ МИ/ брой 132 ноември 2020

ТАКА ТЕ ПОМНЯ/ брой 151 октомври 2022

ЛУДИЯТ/ брой 155 февруари 2023

ОПТИМИСТИЧНО/ брой 161 октомври 2023

ОКСИМОРОНИ/ брой 164 януари 2024


Критика:

„ПОДАРИ МИ ЦВЕТЕ” - ВИОЛЕТА БОНЧЕВА/ брой 139 юни 2021

РАЗХВЪРЛЯНИ МИСЛИ ЗА КНИГАТА НА МИРА ДОЧЕВА „ЯБЪЛКИ ПРЕЗ ЗИМАТА”/ брой 143 декември 2021


Критика за Пенчо Пенчев:

„НЕВЪЗВРАТИМОСТ” ОТ ПЕНЧО ПЕНЧЕВ - ЕДНО ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД КРАСОТАТА/ автор: Ботьо Буков/ брой 117 май 2019

СВЕТЪТ НА ПЕНЧО ПЕНЧЕВ/ автор: Ботьо Буков/ брой 139 юни 2021

СТИХОВЕ ЗА ГОЛЯМАТА И НЕЗАМЕНИМА ЛЮБОВ/ автор: Димитър Христов/ брой 151 октомври 2022

МНОГОЛИКОТО ИМЕ ЛЮБОВ/ автор: Здравко Пеев/ брой 151 октомври 2022