СТИХОВЕ ЗА ГОЛЯМАТА И НЕЗАМЕНИМА ЛЮБОВ

Димитър Христов

„Така те помня” е книга, събрала творби, вдъхновени от дълбините и висините на най-светлите копнежи за нежност, красота и взаимност.

Дързостта на автора да разкрие до край чувствата си към любимата жена е извор на вдъхновение и път към изстрадване на възможността да се живее пълноценно и витално в емоционалния свят на привличането и трайните интимни спомени.

Стихотворенията в тази книга са кратки и недвусмислени, те са плод на окрилящи пориви в любовта и на изпепеляващи терзания, когато тя е невъзможна.

Мотивите за срещи и раздели, за мимолетни или неувяхващи страсти, за неочаквани превратности в личния свят на мъжа и жената събуждат оная непрестанна жажда на човека, която осмисля живота му чрез вярата в истинската и безсмъртна любов.

Пенчо Пенчев е създавал творбите си като отклик на човек, белязан от възхитата и ранимостта на поета, щастлив от съдбовната връзка с любимата и покрусен от неочакваните протуберанси на многоликото интимно битие.

Но авторът не морализаторства, а приема странностите и капризите на човешката чувственост, за да противопостави, все пак, на тях поривите за незаменимата, единствената и неповторима любов.

Богати на нюанси и на житейски рефлексии, стиховете грабват възприятията на читателя със своята изповедност и непринуденост, със своето внушение, че любовта е неизменна човешка мисия, събрала в себе си личните и духовните пристрастия и въжделения.

Разбира се, авторът показва и другата - пагубната страна на отишлата си, нереализираната или прекъснатата без време любов.

И тези контрасти - между възторга и болката - съпровождат твореца, за да се превърнат в катарзис и отстояване на най-съкровения идеал за любим човек, за хармония със себе си и с другия.

В книгата си „Така те помня” авторът е достигнал до творческа зрелост и неговият богат емоционален свят разширява границите и възможностите на съвременната поезия да интерпретира класическата тема ЛЮБОВ през погледа на познатото Той и Тя до неведомите пътеки на индивидуалната свобода в избора на любим човек, до неизчерпаемата енергия на привличането и опиянението от красотата на любовното чувство.

Пенчо Пенчев е търсил най-експресивния и лаконичен поетически изказ, за да се доближи до онези лирически форми и мотиви в поезията ни, които осветляват и най-потайните кътчета на любовното чувство.