Павел Телчаров

Павел Телчаров е български литературен критик и преводач. През 1930-те г. сътрудничи активно на в. „Литературен глас”. Автор на книгата „Новата руска поезия” (С предговор от Емануил Попдимитров. - Оряхово: Просвета, ч. 1, 1932) и др. През 1992 г. излиза второ издание на романа „Коломба” от Проспер Мериме в негов превод. Превежда и от сръбски език (Стефан П. Бешевич и др).


Публикации:


Критика:

ТОДОР ЦЕНКОВ - „КОКИЧЕТО СРЕД ТРОПИЦИТЕ”/ брой 91 януари 2017

Т. ИВ. КОСТОВ - „СОЛ И ЗЛАТО”/ брой 99 октомври 2017

ДИМИТЪР Е. СПРОСТРАНОВ - „БЕЛИЯТ ВЪЛК”/ брой 102 януари 2018

„ЖЕРТВА”/ брой 107 юни 2018

НИКИФОР п. ФИЛИПОВ - „ЯКОРУДА, РАЗЛОЖКО”/ брой 108 юли 2018

ИВАН КИРИЛОВ - СЪЧИНЕНИЯ. Т. 3/ брой 114 февруари 2019

АЛЕКСАНДЪР КАРПАРОВ - „СИНЬОТО МОМИЧЕ”/ брой 115 март 2019

Д-Р Н. ШЕЙТАНОВ - „ПРИНОСИ КЪМ ГОВОРА НА СОФИЙСКИТЕ ЦИГАНИ”/ брой 115 март 2019

ГЕОРГИ ИЛИЕВ - „ТЕУТ СЕ БУНТУВА”/ брой 115 март 2019

КИРИЛ ДОБРЕВ - „ПАНАИРЪТ В ЛАЙПЦИГ”/ брой 118 юни 2019

СТЕФАН СТАНЧЕВ - „ТРАКИЙСКИ ПЕСНИ”/ брой 118 юни 2019

ДИМИТЪР ДОБРЕВ - „МОРСКИ ПЕСНИ”/ брой 134 януари 2021

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ - „КРЪВ”/ брой 145 февруари 2022

ТИХОМИР ПАВЛОВ - „БЛАГОСЛОВЕНАТА ЗЕМЯ”/ брой 167 април 2024

ГЕОРГИ РАЙЧЕВ - „ДИМЧОВИ СТРАНИЦИ”/ брой 167 април 2024