ГЕОРГИ ИЛИЕВ – „ТЕУТ СЕ БУНТУВА”

Павел Телчаров

Георги Илиев. „Теут се бунтува”, роман, София, 1933

Романът „О-Корс” на г-н Г. Илиев бе поздравен като първия у нас опит за създаване на един научно-фантастичен роман от типа на Жюл-Верновите.

Докато развитието на модерната техника се движи в същия бърз и шеметен темп, любопитството да се предугадят нейните бъдещи придобивки и изненади ще намира винаги храна в построенията на научното въображение и книги, като „О-Корс” ще имат винаги своето оправдание.

В новия си роман „Теут се бунтува” г-н Георги Илиев се опитва в един жанр също тъй нов и непознат досега на нашата литература.

В този роман авторът рисува живота на въображаемата планета Теут.

„Теут се бунтува” се явява представител на астрономично-фантастичния роман у нас и по замисъл се сродява с романите на Камил Фламарион.

Бъдещите достижения на техниката, своеобразните климатични условия, нрави, вярвания, културния стил на планетата, една особена мистика, една съвършено нова система от понятия и символи, толкова отдалечена и различна от оная, с която си служим - всичко това придава на романа една особена фантастична прелест.

Трябва да поздравим автора, че избягва чуждите думи и че намира съответни български думи дори и за най-сложните технически понятия, каквито предполага една развита до неимоверност цивилизация.

Човек би могъл да упрекне автора в това, че е неясен, мъглив, загадъчен и че отива до педантизъм в „коването” на български думи за нови и неизвестни досега понятия.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 6, 20.05.1934 г.