ИВАН КИРИЛОВ – СЪЧИНЕНИЯ. Т. 3

Павел Телчаров

Иван Кирилов. Съчинения, том трети. Драми-легенди: „Любов и дълг”, „Змейна” и „Дарба и завист”, София, 1933

В своите драми-легенди Ив. Кирилов черпи от изворите на нашето народно творчество и се явява верен продължител на традицията на Пенчо Славейков и П. Ю. Тодоров.

Драмата „Любов и дълг” има за фабула построяването на Султан-Селимовата джамия от майстор Лальо, българин по народност.

В „Змейна” оживява света на мистичните поверия, увековечени в народното творчество в образите на змейове, русалки, магьосници, самодиви, зли и добри духове, които са населявали въображението на нашите прадеди.

Авторът е успял да се сроди с духа на нашата народна поезия и да ни даде широки битови картини, разкриващи нравите и обичаите, претърпели сравнително малко промени в течение на вековете.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 6, 24.06.1934 г.