ДИМИТЪР ДОБРЕВ – „МОРСКИ ПЕСНИ”

Павел Телчаров

Димитър Добрев - „Морски песни”, Русе, 1934

Авторът на тези малки поеми в проза е добре познат като редактор на в. „Светлоструй”, чиято програма винаги ни е била симпатична.

Обект на тия малки поеми в проза е морето, течният елемент, доловен във всички негови фази.

Трябва да кажем, че поемата в проза като литературен род се удава на малцина.

Тя предполага едно особено изкуство да се сроди автора с изобразявания обект, една особена интимна нота, едно съзвучие между външния и вътрешния мир.

Димитър Добрев намира в своята душа достатъчно родствени акорди, за да се уподоби и слее в грандиозния ритъм на морето.

Всичко тук е или виолетов полумрак, окъпан в меланхолия, посипан с пудрата на звездния прах или буря, прорязвана от мълнии.

Заслужава да бъдат отбелязани темите „Ден”, „Слънце”, „Нощ”, „Луна”. В тях авторът се издига до едно почти митологична поезия, особено в „Луна”.

——————————

в. „Литературен глас”, бр. 251, 28.11.1934 г.