Т. ИВ. КОСТОВ – „СОЛ И ЗЛАТО”

Павел Телчаров

Т. Ив. Костов - „Сол и злато” (метаморфози), комедия, София, 1933

В своята комедия „Сол и злато”, премирана от конкурса за българска драма на д-во „Българска драма” авторът Т. Ив. Костов се явява напълно съвременен по маниер.

Иманяров, централна фигура в тая драма, е тип на новосъздаден богаташ, простак, парвеню, който е „вманиачен на културна тема”. Наглед той е практичен, но неговата плоска практичност е от категорията на оная, която народът вярно е изразил в пословицата „на триците скъп, на брашното евтин”.

Ако под практичност разбираме чувството за реалността, то е безспорно на страната на дъщеря му Таня, а Иманяров, който се увлича от фантастичен проект за изкуствено фабрикуване на злато, е един фантазьор, мечтател под повърхността на положителния човек.

Еволюцията на Иманяров е еволюция - и за това толкова странна - от „дребния търговец на кожи през войната” към електричеството, радиото, към придобивките и чудесата на съвременната техника, погълнати безконтролно.

Всички останали комически усложнения са логически извод от тая основна даденост.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 6, 17.06.1934 г.