ВАНЯ КОЛЕВА – ФОЛКЛОР, МИТОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА

Научен редактор: доц. д-р Сава Сивриев

Рецензент: проф. д-р Надежда Драгова


Използвани съкращения

“Изворът на Белоногата” на Петко Р. Славейков и посветителните ритуали

Механизмът на назоваване на жените – в традицията, у Любен Каравелов и Иван Вазов

Лирическият герой в поезията на Христо Ботев – един странник, бленуващ завръщане

“В механата” или кривото огледало на Христо Ботев

За живота и илюзията за живот (Речите на Странджата от “Немили-недраги” и на господин Фратю от “Чичовци” на Иван Вазов)

Романът на Иван Вазов “Казаларската царица” – панорама на социокултурната ситуация от края на ХIХ и началото на ХХ век

“Самодивска китка” на Кирил Христов – от народната песен до лирическата миниатюра

“Книга на песните” – съкровеното несвое творение на Пенчо Славейков

“Ралица” на Пенчо Славейков – поема за силата на самотния човек

“На нивата” от Пейо Яворов – в контекста на традиционното знание и антитрадиционността

И наопаки да е обърнат светът, изход винаги има (Разказът “Задушница” на Елин Пелин)

За “болното тяло” и “болната душа” в разказа “Русалска нощ” на Йордан Йовков

“Песента на колелетата” на Йордан Йовков – песен за съвършенството и любовта

Заклеване и проклеване в сборника “Старопланински легенди” на Йордан Йовков

 


Ваня Колева – ФОЛКЛОР, МИТОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА