Борис Йоцов

Професор Борис Иванов Йоцов е роден на 08.11.1894 г. в град Враца. Завършва славянска филология (1913-1916) и право (1918-1920) в Софийския университет „Св. Климент охридски”. Гимназиален учител (1920-1923). Специализира славянска филология в Прага (1923-1925), във Варшава и Виена (1926-1927). Защитава докторат в Карловия университет - доктор на Пражкия университет (1925). Асистент (1926), доцент (1929) и професор (1935) в Софийския университет. Завежда Катедрата по Българска и славянска литература (1935-1944). Декан на историко-филологическия факултет (1935-1936). Дописен член на БАН и на Славянския институт в Прага. Директор на Народния театър в София (1936-1937). Главен секретар на Министерството на народното просвещение (1940-1942). Министър на народното просвещение (1942-1944). Осъден от Народния съд на смърт и екзекутиран на 01.02.1945 г. Публикувал в списания “Златорог”, “Отец Паисий”, „Родина”, „Общ подем”, „Съвременник”, „Учителска мисъл” и др. Автор на книгите: “Иванко и Макбет” (1911), “Б. Фрич и В. Друмев” (1927), “Нешо Бончев” (1928), “Отокар Мокри” (1928), “Славянските литератури и славянското съзнание в България” (1929), “Българската романтика в Пр. Хохолушек” (1931), „Йосиф Доброволски в България” (1931), „Братя Миладинови в Чехия” (1934), „Стихотворения” (1934), “Харалан Ангелов” (1934), „Български страдания и борби за свобода в славянската поезия” (1935), „Паисий Хилендарски” (1937), „Записките на Захари Стоянов” (1940), „Славянството и Европа” (1992). Член на Съюза на българските писатели, на ПЕН клуба, на Българската академия на науките, на Славянския научен институт в Прага, на Словашкото научно дружество „П. Й. Шафарик” в Братислава, на Чешкото общество на науките в Прага. Почетен член на Чехословашко-българската взаимност в Прага, на Лужишкожсръбското дружество в Прага, на Дружеството на руските писатели и публицисти в България, на полско-българското дружество и др.


Публикации:


Поезия:

ПРЪСТЕН/ брой 57 декември 2013

СКРЪБТА НА ГОРАТА/ брой 101 декември 2017

СКРЪБ/ брой 103 февруари 2018

ГОРСКА ПЕСЕН/ брой 104 март 2018

В ГРАДА/ брой 111 ноември 2018

ЗА ЕДНА/ брой 118 юни 2019

ЛЮБОВ/ брой 125 февруари 2020


Публицистика:

БОТЙОВ/ брой 80 януари 2016

НА СОЛУНСКИТЕ ПЪРВОУЧИТЕЛИ/ брой 95 май 2017

НАЦИОНАЛНИЯТ ПОДВИГ НА БЪЛГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ/ брой 117 май 2019

ВАСИЛ ПУНДЕВ/ брой 124 януари 2020


Критика:

БЛЯН И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ/ брой 131 октомври 2020


Преводи:

Иржи Волкер - СМИРЕНИЕ/ брой 81 февруари 2016


За Борис Йоцов:

БОРИС ЙОЦОВ/ автор: Дамян Бърняков/ брой 124 януари 2020