БОРИС ЙОЦОВ

Дамян Бърняков

Из „Оптимизмът на творците” (1988)

Професор Борис Иванов Йоцов изпитвал един студент по славянска филология и за да провери знанията му, го запитал умишлено:

- Кажете ми през коя година е роден Отец Паисий?

Студентът, като не знаел, че това не е известно за историята, отговорил:

- Господин професоре, знаех я отлично, но съм я забравил.

- Това е непростимо! - допълнил професорът. - Вие сте единственият човек, който е знаел тази дата, и ето че и Вие сте я забравили.