Димитър Светлин

Димитър Светлин, псевдоним на Димитър Нинов Стоянов, български писател, е роден на 07.11.1925 г. в село Ботево, Врачанско. Завършва гимназия в град Враца и руска филология в СУ “Климент Охридски”. Редактор в литературния и детския отдел на Радио София (1948-1964), на детските предавания в БНТ (1964-1969), редактор в сп. “Славейче” (1969-1985). Печата от 1942 г. в сп. “Българска реч”. Автор на книгите с поезия: „Неудържими времена” (1960), “Пролетен полет” (1960), “Летящото момче” (1966), „Сега и винаги” (1966), „Дихание” (1976), “Хлябът наш” (избрани произведения, 1985) и др. Пише за деца: “Братска помощ” (поема за деца, 1953), „Училище на двора” (1959), ”Майстор Кото” (приказка, 1962), “Малкият майстор” (поема за деца, 1965), “Четиримата и слонът” (приказка в стихове, 1967), “Скоклювци” (стихове за деца, 1968),  ”Весел двор” (1969),  „Братът на небето” (1970), “Слънчевата стаичка” (поема за деца, 1971), “Гълъбите пеят” (разказ в стихове за деца, 1972), “Смели полети мечтаем” (1973), “Слънчице на двора” (поема за деца, 1973), “Слънчева полянка” (1975), ”Приятелче на детската градина” (1975), ”Синьо поточе в зелена гора” (1976), “От сутрин до вечер” (1978), „Прозорче с приказки” (поемка, 1978), „Писъмце” (1979), „Малкият художник” (1981), “Детство мое неотминало” (1981), „Облачета на игрите” (1982), “Вече сърцето разбира” (1983), „Десислава в първи клас” (1985), “Винаги с приятели” (1985), „Ти гониш” (1987), „Слънчевата стаичка” (1990). Член на СБП. Умира на 30.12. 1998 г.


Публикации:


Поезия:

ПРИКАЗКА/ брой 45 ноември 2012

РАЗМИСЪЛ/ брой 57 декември 2013

МЪЛЧАНИЕ/ брой 81 февруари 2016

ПЪТЯТ НА БОТЕВ/ брой 85 юни 2016

ЕПИГРАМИ/ брой 87 септември 2016

ЛЯТО/ брой 89 ноември 2016

ВРАГЪТ/ брой 91 януари 2017

РОДИНАТА/ брой 92 февруари 2017


Литература за деца:

ЦЯЛО ЛЯТО, ХЕЙ!/ брой 45 ноември 2012

БАЛКАНЪТ/ брой 50 април 2013


Интервю с Димитър Светлин:

ИЗ “ЛИТЕРАТУРНА АНКЕТА С ДИМИТЪР СВЕТЛИН”/ брой 45 ноември 2012


Преводи:

Агния Барто - В ПРАЗНАТА КВАРТИРА/ брой 80 януари 2016


За Димитър Светлин:

ПИСМО/ ПОСВЕЩЕНИЕ/ автор: Цветан Генов/ брой 49 март 2013

ЮЖЕН ВЯТЪР/ ПИСМО/ автор: Александър Муратов/ брой 50 април 2013