РАЗМИСЪЛ

Димитър Светлин

А дните ни минават някак си
приведени от вятър кос,
и с триста ябълкови якости
на клонче виснем под въпрос.

Боя се от такива лекости,
а не от свода наклонен.
На висота една обрекох се,
но как заседнало е в мен,

че в дните си от бури къртени -
а често бивало е то! -
съм виждал ябълка натъртена,
но не натъртено листо.