И БЕЗ ВОЙНИ

Димитър Светлин

Боецът е висока личност.
Със всичкото човешко той
остава си такъв, защото
е винаги с народа свой.

Държат го буден, неспокоен
светкавици и тишини.
Една утеха му е смисъл:
да е герой и без войни.