ЛЯТО

Димитър Светлин

Из „Пролетен полет” (1960)

ЛЯТО

Премина дъжд.
Натегна равнината
и в златен кръг приведе клас налят.
Прихвана я от две страни дъгата,
подобно кош, препълнен и богат!


***
О, бурята от векове
със електричество си свети…

А ние в свойте стихове
едва мъждукаме, поети!


***
Ти казваш:
- Остави глупаците,
внимание не заслужават!

Но как да стане? -
Те самите
не те оставят…


***

На Ат. Далчев

Когато хората умират,
оставят своя тишина.
И тя в сърцето се побира.

Така умира и деня!


ЕСЕННА КАРТИНА

От хоризонта духа остър вятър
като от незатворена врата…
Протяжно хлопат клоните в гората,
лъщи жарта на жълтите листа…

Поспря на завет на една падинка
излезналите съчки да сбере
старица.
Запламтели паяжинки
я топлеха… Не беше й добре!

Когато на баирчето застана
и постоя на залеза така,
наместо съчки,
бавно насъбрани,
държеше паяжинките в ръка…

И цялата облечена във черно,
с това потрепващо лице
не бе ли тя прегърбено дръвце,
люляно равномерно?

И само на върха - едно листо…
Последното, последното бе то!