ПЪТЯТ НА БОТЕВ

Димитър Светлин

Коленичил, земята целунал
и изпълнил дълга си синовен.
Слял завинаги тихия Дунав
със Балкана бунтовен…

Днес дори и света да обходим,
трябва здраво да помним в живота,
че най-късия път до народа
е пътят на Ботев.