ВРАГЪТ

Димитър Светлин

Из „Неудържими времена” (1960)

Лежи врагът ни мъртъв до скалата,
а недоспала вдига се зората.

По него тя от близките върхари
омразата си огнена стовари!

И шипките в бандита нокти врязват,
и мравки лазват в мъртвата му пазва.

И сенките ковчега му сковават!
Една вихрушка вдига се тогава

и всеки лист развихрено помага
да се измита този прах веднага!

Сурова е граничната природа,
тъй както е суров с врага народът!