ДРУГАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

(Електронна книга)

 

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Научен център за православна култура и изкуства “Свети архангел Михаил”

Българска академия на науките

Институт за литература

 

 

 

ДРУГАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

 

125 години от рождението на
Димитър Подвързачов

 

Нови изследвания

 

 

 

 

Литературен свят, 2008

 

 

(Текстове от Юбилейната научна конференция,
проведена в Шумен на 29 ноември 2006 г.)

 

 

Редакционна колегия:

ст. н. с. д-р Вихрен Чернокожев

доц. д-р Сава Сивриев

д-р Ваня Колева

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Д-р Иван Сакелариев
Димитър Подвързачов в Шумен (По спомени на Христо Герчев)

Вихрен Чернокожев
Другата българска литература на ХХ век: Димитър Подвързачов

Страшимир Цанов
Димитър Подвързачов – поетика на самотата

Пламен Панайотов
Fritzi

Милю Петров
Димитър Подвързачов и литературният кръг “Звено”

Петър Трендафилов
“Стари” и “млади” в “Българска антология” на Димитър Подвързачов и Димчо Дебелянов

Иван Матев
Влюбеният Мефистофел: Димитър Подвързачов – Ренесанс или съвремие

Пламен Шуликов
Литературна периферия и литературен център. Димитър Подвързачов

Мая Горчева
Цитатите в поезията на Димитър Подвързачов

Магдалена Костадинова
Приказните поучения на Димитър Подвързачов

Венета Янкова
Ориенталски реалии в поезията на Димитър Подвързачов

Младен Енчев
Смешното в книгите на Димитър Подвързачов за деца

Сава Сивриев
Тегобата на поезията

Ваня Колева
Творчеството на Димитър Подвързачов – необикновен учебник по журналистика

Евдокия Борисова
“Между вестниците”… Подвързачовите пародии на медийния дискурс в пресата на 20-те и 30-те години на ХХ век

Десислава Иванова
Женски совети – Подвързачови ответи