Мария Узунова

Мария Николова Узунова е родена на 28.12.1967 г. в София. Завършила е Девета Френска гимназия в София и история в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност История на България. Работила е осем години като редактор в списание “Археология”, после работи в Библиотеката за френска литература към СУ “Св. Климент Охридски”. Занимава се с преводи на исторически статии и книги. Автор е на изследването “Учредяването на Католическата църква от източен обряд в България през възраждането” (2006). Основните й интереси са в областите: история на българското възраждане, литература и философия. Умира на 01.01.2016 г. 


Публикации:


Критика:

Истината за „Другият ръкопис” на Йордан Матеев/ брой 2 октомври 2008

Вълшебният свят на романтизма/ брой 2 октомври 2008

Да преоткрием изяществото на Емили Дикинсън/ брой 2 октомври 2008

ДЗИФТ – ИЛИ В ДЕБРИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРЕН РОМАН/ брой 5 януари 2009

“БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕДИН ФРЕНСКИ РИЦАР ОТ НАЧАЛОТО НА ХІІІ ВЕК” ОТ НИКОЛАЙ МАРКОВ/ брой 6 февруари 2009

ФРАНСОА ВЕЙЕРГАНС: „ТРИ ДНИ ПРИ МАЙКА МИ”/ брой 8 април 2009

ИВАЙЛО ТЕРЗИЙСКИ НА ОСЕМХИЛЯДНИКА/ брой 9 май 2009

ПОСЛАНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДОСТОЙНСТВОТО И ХАРМОНИЯТА/ брой 10 юни 2009

Л. ВАГАЛИНСКИ. КРЪВ И ЗРЕЛИЩА. СПОРТНИ И ГЛАДИАТОРСКИ ИГРИ В ЕЛИНИСТИЧЕСКА И РИМСКА ТРАКИЯ/ брой 12 септември 2009

„НЕПОМЕРНОТО” ОТ ВЕЛЧО МИЛЕВ/ брой 14 ноември 2009

ФРЕНСКАТА ЛЕКСИКА В РОМАНА “ТЮТЮН” НА ДИМИТЪР ДИМОВ/ брой 16 януари 2010


Публицистика:

ЧОВЕШКИ ЗА ИСТОРИЯТА/ брой 4 декември 2008


История:

Акцията на Марко Балабанов и Драган Цанков пред Европа през 1876-1877 г./ брой 2 октомври 2008

ДАРИТЕЛСТВО И БУДИТЕЛСТВО ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО И ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ/ брой 4 декември 2008

РАДЕТЕЛИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ/ брой 10 юни 2009