Иван Милчев

Иван Силвестриев Милчев е роден на 31.01.1910 г. в село Расово, област Монтана. През 1928 г. завършва педагогическо училище в град Лом. Учителства в родното си село от 1929 до 1931 г. Следва романска филология в Софийския университет от 1932 до 1934 г. През 1941 г. завършва ШЗО. Офицер е в Берковица от 1943 до 1948 г. Участва като командир на батарея във Втората световна война. От 1949 до 1952 г. е редактор на в. “Народна трибуна”. Работи в Държавно военно издателство от 1952 до 1970 г. Завежда редакция “Поезия” в издателство “Български писател”. За пръв път печата през 1930 г. в списание “Угари”. Пише стихове на военна тематика и стихове и поеми за деца. Превел е от руски език книгите “Стихотворения и поеми” от Дмитрий Кедрин и “Избрана лирика” от Пастернак. Негови стихове са преведени на английски, немски руски, френски и др. езици. Член на СБП. Автор е на книгите: “Поле”, стихотворения (1931); “Пост на мира” (1950); “Жътвен поход”, стихове (1951); “Бойци”, поема (1952); “Дядо Фрати си изпати”, поема за деца (1953); “Пътища и хора”, пътепис (1955); “Три поколения” (1955); “Пленникът от Коджедо” (1956); “Небето в капчица роса”, стихове (1957); “Поеми за войника” (1958); “Весели строители”, стихове и поемки (1967); “Да се откриеш”, стихотворения (1968); “Осъществяване”, лирика (1968); “Едноименници славни, чудни и забавни”, стихове за деца (1969); “Летни изненади” (1969); “Лакомото зайче” (1970); “Насаме със себе си”, лирика (1970); “Стихотворения и поеми”, избрано (1970); “Веселият парад”, стихотворения за деца (1971); “Смешни момчета”, поема за деца (1972); “От десетия етаж” (1973); “Лирично ежедневие” (1974); “Преоткриване”, лирика (1974); “Неуловимото”, стихотворения (1976); “Оня далечен мой свят”, повест за юноши (1978, 1986); “Великата обич” (1979); “Неспокойни стихове” (1979); “Избрана лирика” (1980); “Откровено”, лирика (1982), „Автопортрет” (1982), „Закъснели признания” (1985), “Равносметка”, лирика (1986); “Метаморфози”, лирика (1989). Умира на 27.12.1992 г. в София.


Публикации:


Поезия:

НОЩЕН ДЪЖД/ брой 10 юни 2009

ВСИЧКИ ДУМИ ДНЕС…/ брой 12 септември 2009

ВНЕЗАПНО НИ НАПАДНА…/ брой 14 ноември 2009

ЗЕМЕТРЪС/ брой 27 март 2011

ПЕТОСТИШИЯ/ брой 64 юли 2014

ЖИВЕЕШ ВЪВ ЗАМЪК ОТ СЛОНОВА КОСТ…/ брой 77 октомври 2015

ПЪРТИНА/ брой 92 февруари 2017

СЪВСЕМ ЧОВЕШКО/ брой 129 юни 2020


Интервю:

ВИНАГИ СЪМ НА ГРЕБЕНА НА ВЪЛНИТЕ/ брой 17 февруари 2010


Преводи:

Андрей Бели - НА РОДИНАТА/ брой 26 февруари 2011

Павел Боцу - ЩЕ ПОСАДЯ МАСЛИНА…/ брой 42 юли 2012

Дмитрий Кедрин - СЛЕДИТЕ НА ВОЙНАТА/ брой 44 октомври 2012

Борис Пастернак - ЩЕ МУ ИЗПЪЛНИМ ТОЯ ДЕН СКРЪБТА…/ брой 129 юни 2020


Критика за Иван Милчев:

МЕЖДУ ЖИВОТА И МЕЧТАТА/ автор: Параскева Маркова/ брой 77 октомври 2015


За Иван Милчев:

ВОЙНАТА СРЕЩУ БИТА, ДРЪЗНАЛ ДА МЕРИ МОЩ С БИТИЕТО/ автор: Юлий Йорданов/ брой 10 юни 2009