Панчо Михайлов

Панчо Атанасов Михайлов, български писател, е роден на 20.06.1896 в град Щип. Баща му Атанас Михайлов е деец на ВМОРО, брат на полковник Спиридон Михайлов и на бащата на Иван Михайлов Михаил Гаврилов, е подгонен от турците и бяга с жена и пет невръстни момчета в България през 1900 г, заселва се в софийския квартал Ючбунар, където бащата на бъдещия писател работи като общ работник, а майката е плетачка. Родителите скоро се изтощават от непосилния труд и умират един след друг. Панчо Михайлов става чирак в бръснарница, работи в склад за дърва и въглища. Така, издържайки се, успява да завършва гимназия. По време на Първата световна война участва като запасен офицер в Добруджа и на южния фронт, тежко ранен в гърдите при завоя на Черна. През 1918 г. постъпва като чиновник в мини „Перник”, но скоро е уволнен за участие в работническото движение. После е суфльор на пътуваща трупа. Връща се в София, от 1921 г. работи като чиновник в пенсионното отделение в продължение на дълги години, до пенсионирането си. Като чиновник завършва финанси в Свободния университет. Като дете участва в ръкописното списание „Славейче”. Печата от 1912 г. - в. „Балканска трибуна”. Сътрудничи на списанията „Ново време”, „Пламък”, „Наковалня”, „Хиперион”, на в. „Маска”, „Вестник на жената”, „Изгрев” и други. Автор на сборници с разкази, повести и новели, книги за деца. Издадени книги: „Празникът на параклиса” (разкази, 1922; 1926), „В страната на сълзите” (1924), „Под земята” (повест, 1924), „Български новели” ( кн. 1. - 1925, кн. 2. - 1934), „Изповед” (разкази, 1926), „Малки разкази” (1927), „Червеният карамфил” (разкази, 1928), „Човекът от крайния квартал” (роман, 1930), „Момчил войвода” (историческа повест, 1931), „Нейният път” (повест, 1933), „Птицата на смъртта” (разкази, 1935), „Панайот Хитов” (повест, 1936), „Цар Светослав Тертер” (историческа повест, 1937; 1942), „Отец Матей Преображенски” (повест, 1938; 1943), „Колко струва животът” (разкази, 1938), „Пролетта на човека” (разкази, 1938), „Прелом” (повест, 1939), „По линията” (повест, 1939), „Старият дом” (повест, 1940), „Хайдути. Първият подвиг на Панайот Хитов” (1941), „Въстание” (1943), „Свобода или… и други разкази” (1943), „Бедно сърце” (четири повести, 1945), „Червеният карамфил. Избрани разкази” (1945), „Орел в клетка” (роман, 1947), „Два свята. Избрани разкази и повести” (1953), „Под земята” (разкази, 1957), „Птици в кафез” (разкази, 1962), „Повести и разкази” (1963). Написва и книгите за деца: „Ежо-Кежо-Таралежо” (разкази и приказки, 1938), „Упоритото магаре” (малки разкази, 1942), „Дойно забраванко” (1943), „За хляб” (разкази и приказки, 1947), „Тайнствената къщичка” (1949), „Нова младеж. Три едноактни пиеси” (1950), „Задружен живот” (1952), „Амазонката. Повест за най-малката партизанка” (1951, ІІ преработено издание - „Малката партизанка”, 1957), „Задружен живот” (разкази за деца и юноши, 1952). Член на СБП. Умира на 17.02.1965 г. в София.


Публикации:


Проза:

ВЪЛЦИ/ брой 84 май 2016

НА МОРЕ/ брой 87 септември 2016

В РОБСТВО/ брой 89 ноември 2016

МАЛКИ РАЗКАЗИ/ брой 91 януари 2017

МАЛКИ РАЗКАЗИ/ брой 110 октомври 2018

МАЛКИ РАЗКАЗИ/ брой 112 декември 2018

ПТИЦАТА НА СМЪРТТА/ брой 116 април 2019

ВЪЗНЕСЕНИЕ/ брой 166 март 2024

ИЗПОВЕД/ брой 167 април 2024


Публицистика:

ПРЕДАНИЯТ СИН/ брой 104 март 2018

КОРОЛЕНКО И МАКЕДОНИЯ/ брой 108 юли 2018


Интервю с Панчо Михайлов:

ПАНЧО МИХАЙЛОВ: „ПИСАТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ИЗТЪКВА ЗЛОТО, ПРОТИВОРЕЧИЯТА И ПОРОЦИТЕ”/ брой 100 ноември 2017


Критика за Панчо Михайлов:

„КОЛКО СТРУВА ЖИВОТЪТ” - РАЗКАЗИ ОТ П. МИХАЙЛОВ/ автор: Недялко Месечков/ брой 115 март 2019

„ПТИЦАТА НА СМЪРТТА”. РАЗКАЗИ ОТ ПАНЧО МИХАЙЛОВ/ автор: Васил Каратеодоров/ брой 166 март 2024