Коста Стефанов

Коста Стефанов (Константин Стефанов Янков), български писател, преводач и критик, е роден на 21.05.1894 г. в град Плевен в семейството на търговец-житар, преселник от село Емборе, Костурско. Завършва гимназия в родния си град (1912) и право в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1920). Участва в Първата световна война. Адвокат в Плевен (1921-1934, 1939-1956) и София (1935-1936), кмет на Плевен (1937-1938). Председател на плевенското читалище „Съгласие” (1934-1944), член на Върховния читалищен съвет. През 1933 г. е един от редакторите на в. „Вит” (Плевен). Първите си стихове печата през 1913 г. в сп. „Листопад” с псевдонима Халосник. Сътрудничи със стихове, лирични есета, новели, студии и преводи на сп. „Листопад”, „Везни”, „Хиперион”, „Завети”, „Слънце”, „Пролом”, „Илюстрация Светлина”, „Гребец”, „Българска реч”, на в. „Развигор”, „Литературен глас”, „Кво да е”, „Пегас”, „Българан” и др. Автор на студии за Т. Траянов, Н. В. Ракитин, М. Бенароя, Н. Лилиев, Ас. Златаров. Превежда и пише статии за О. Левертин, А. Стриндберг, Б. Бергман, К. Йонас, Лудвиг Алмкрист, Баучер, Й. Рунберг, Кийтс, Жилкен, Ницше, Тенисън, Шекспир, Байрон, Верлен, Рембо, Маларме, Вийон, Уайлд, По и др. Превежда художествени творби от френски, шведски, английски, норвежки, руски, италиански и немски автори. В отделна книга излиза преводът му на пиесата „Соната на призраците” (1976) от Стриндберг. Умира на 16.11.1972 г. в София.


Публикации:


Поезия:

СТИХОВЕ/ брой 74 юни 2015

ЧЕТИРИ СТИХОТВОРЕНИЯ/ брой 81 февруари 2016


Проза:

ФРАГМЕНТИ/ брой 103 февруари 2018


Публицистика:

ПЪРВОТО ЧИТАЛИЩНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПЛЕВЕН/ брой 69 януари 2015


Кореспонденция:

ПИСМА ОТ КОСТА СТЕФАНОВ ДО ГЕОРГИ ДОМУСЧИЕВ/ брой 66 октомври 2014


Преводи:

Аугуст Стриндберг - КОГАТО МРАВКИТЕ ОСНОВАХА ОБЩЕСТВО/ брой 75 юли 2015

Юхан Лудвиг Рунеберг - КРАЛ ФЯЛАР/ брой 85 юни 2016

Бертел Грипенберг - АЗ ОБИЧАМ ЕДНА ХЛАДНА ВРАЖДЕБНА СТРАНА…/ брой 103 февруари 2018

Стефан Маларме - СОНЕТ/ брой 111 ноември 2018

Оскар Левертин - ИЗ „ПОСЛЕДНИ СТИХОТВОРЕНИЯ”/ брой 111 ноември 2018

Ялмар Прокопе - НА ТОЯ СВЯТ Е НАША САМО НИЩЕТАТА…/ брой 114 февруари 2019

Арвид Мьорне - ИЗ „НОВО ВРЕМЕ” (1903)/ брой 115 март 2019

Якоб Тегенгрен - КАК БИХ МОГЪЛ АЗ ДА ПЕЯ ПЕСНИ…/ брой 115 март 2019


За Коста Стефанов:

120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КОСТА СТЕФАНОВ/ автор: Георги Стойков/ брой 65 септември 2014