ИЗ „НОВО ВРЕМЕ” (1903)

Арвид Мьорне

превод: Константин Стефанов

***
От буйността на колелата
и на каиши от шума
във фабрика ще се роди
на новото време песента.
Като пролетен поток,
посивял от тиня,
през препълнен ров,
ще прошуми тя в сънното село.

——————————

***

Защото звъни на ритъма душата
в свободно дишащи гърди,
а на римите струите в небесата
са като обагрени води,
но борба сред ледени мъгли съдбата
зарад мене отреди.

——————————

сп. „Хиперион”, г. 5, кн. 4, 1926 г.