РУСКИ ПОЕТИ - XVIII ВЕК – І

превод: Георги Ангелов


ИВАН БАРКОВ


ВЪЗДЪРЖАНИЕ НА ЕЗИКА

Честта е във това - езика сдържай строго;
разумно ли мълчиш, в съюз живееш с бога.

ИЗБЯГВАНЕ НА ГНЕВЛИВОСТТА

Щом точно не разбираш нещата как стоят,
горещо не спори, измамен е гневът.

ЛАСКАТЕЛСТВАТА СА ПОДОЗРИТЕЛНИ

Пази се от меките думи и сладките като мед.
Истината е в простотата, лъжа - ласкателната беседа.


АДРИАН ДУБРОВСКИ


ПРОРОЦИ, СТИХОТВОРЦИ

Пророците говорят за бъдното правдиво,
а стихотворците дори за миналото ни - лъжливо.

МЪЖ

Жена си взех, но друг сега я притежава,
събира не за себе си пчелата мед в дъбрави.

ЧОВЕК

Ти с плач си се родил, без да го щеш, човече.
Защо тогава от смъртта страниш далече?

НА ПЛЕШИВИЯ

Не мога космите си аз да преброя - о, драма!
И ти не можеш своите, защото тях ги няма.


ФЬОДОР КОЗЕЛСКИ


НА СУЕВЕРНИЯ

„Пожар в съседите!” - крещят. А ти пресмяташ вече:
„На Бог ще се помоля аз, а после - надалече.”
Бог е дълготърпелив, и ти ще го прославиш,
но само след като дома си от беда избавиш.

НА ТИРАНИНА

Молиш ме да те обичам - но всичко в мене се бунтува.
Не ми нареждаш да се плаша, но аз от тебе се страхувам.


АЛЕКСЕЙ РЖЕВСКИ


ДЪРВЕНИЦА

Да спя бях легнал вчера,
но дървеница и в кревата ме намери.
И ето, че ме хапе вече,
да спя ми пречи.
Тя не хапе продължително,
но вони пък отвратително.
А вонята повече от болката омръзва.
Такива дървеници доста
у нас са плъзнали.

1761

—————————–

ЕПИГРАМИ

—————————–

***

Ти всички се стремиш да хокаш и ругаеш -
не ще и мен това да ме отмине, зная.

***

Че ти си ми учител, признавам го безспорно:
от твоите пороци се пазя неуморно.

***

Отлично е - лъжата ругаеш с пълна мощ;
но същото сам вършиш - уви, това е лошо!

1761

***

Недей се радвай толкоз, когато те лансира
човекът, който сам и бъкел не разбира.

***

Бик нарече ти магарето с ума си плитък.
Не е за чудене - родил си се добитък.

***

Глупак или клеветник - кое е по-голямо зло в живота?
Глупакът си мълчи
и не вреди,
но вреден е клеветническият език за обществото.

***

Всички поети на света Дамон презира.
Когато стихове чете,
гневът му с всеки стих расте.
Причината е: не разбира
какво чете.

***

Магарета лови Дамон, където свари,
защото той самият е магаре.

***

Науката цениш - похвално е, човече.
А още по-похвално е, че сам ти пишеш вече.
Похвално е и туй, че ти написа много,
а най-похвално е, че скъса го, ей Богу!


МИХАИЛ ПОПОВ


ИЗ „ЕПИТАФИИ”

***

В тази гробница лежи търговец личен.
С какво ли той търгува неуморно:
не риба, не добитък, не зверове, не птици …
Какво продаваше ли? Хора.

Не по-късно от 1769


ГАВРИЛА ДЕРЖАВИН


ПРИ СМЪРТТА НА СУВОРОВ

О, вечност! Прекрати шума на твойте спорове
кой ще получи от световните герои приза.
От този ден в светилището твое влиза
Суворов.

Май 1800

НА ПТИЧКАТА

Уловиха птичка гласовита,
стиснаха я в длан - да се не рей.
Бедната, пищи като убита,
а пък те й казват: “Птичко, пей!”

1792 или 1793

НА ГЛУПАВИЯ ПИСАТЕЛ

В тържествените ти, високопарни,
похвални оди, благодарствени,
лъч няма - да ме увлече,
ни звуци гръмовити чувам:
текат потоци пот, нахлуват
и шум от глупости тече.


ИПОЛИТ БОГДАНОВИЧ


* * *

От толкова беди пленен,
потъвам в бездната проклета,
но вдигам поглед уморен
и пак се взирам към небето.

Съдът Ти е и прав, и свят,
подкрепа, помощ, Боже, дай ни:
виж как ме стягат като в ад
страданията ми безкрайни.

Прости ми, Господи, вината:
кълна рождената си дата,
от мъки щом съм в заслепение.

В сърцата виждаш дълбините:
потъвам в пропаст страховита,
но чакам пак от Теб спасение.

1761


ПАВЕЛ ФОНВИЗИН


ЕПИГРАМА

Всяка година елените рогата си менят,
а на Клитандер те всеки ден растат.

1764


ДЕНИС ФОНВИЗИН


ЕПИГРАМА

О, Клим! Делата ти велики са до века!
Но кой те хвали, виж: родът и два пелтека.


ИВАН ХЕМНИЦЕР


КУЧЕ И МУХИ

басня

Песът мухите не ще да остави на мира -
той глупав е и не разбира,
че мухата си лети
и няма да я хванеш ти.
Хващай, куче, онова,
което под крака ти се мотае,
не което над главата ти витае.

—————————–

ЕПИГРАМИ

—————————–

НА ЕДИН ПИСАТЕЛ, КОЙТО УДОСТОИ ХОРАТА
С ПРОЗВИЩЕТО СКОТОВЕ

Един писател всички хора назова животни.
Нима животните владеят вече и перото?

***

Не е герой, щом с ругатни надвива злото,
а онзи, който негодника наказва с кротост.

***

Обичат истината - да, но - малка вметка! -
щом тя е казана за чужда сметка.

***

Момиче! Изглежда като ангел то сред нас,
но щом го опознаеш, виждаш бяс.

ПОСЛЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Каква е ползата от тишината,
когато
е корабът разбит?

(17??)


ВАСИЛИЙ КАПНИСТ


ПРИ КОНЧИНАТА НА ГАВРИЛА РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН

Слухът, че мъртъв е Державин ни съпътства.
И всички вярват в неговата смърт.
Но тук и сенчица от истината не присъства:
Безсмъртните не могат да умрат!

18 август 1816, Обуховка

***

Защо на старост грижата ни пие,
и болести ни идват на главата?
Защото толкова охотно ние
оставили сме светлината!

Края на 1810-те години (?)

***

Капнист прочетох и налегна ме скръбта:
защо съм се научил да чета.

1796


ИВАН БАРКОВ


ВОЗДЕРЖИВАТЬ ЯЗЫК

Честь главна - рот держать во обузданьи строгом;
С рассудком кто молчит, живет в союзе с богом.

УБЕГАТЬ ГНЕВЛИВОСТИ

Не зная дела вточь, не спорь с великим жаром;
Не может истины зреть ум во гневе яром.

ЛАСКАТЕЛЬНЫЕ РЕЧИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫ

Блюдися мягких слов и кои слаще меда;
Знак правды простота, притворна ж льсти беседа.


АДРИАН ДУБРОВСКИ


ПРОРОКИ, СТИХОТВОРЦЫ

Пророки говорят о будущем правдиво,
А стихотворцы все и о прошедшем лживо.

МУЖ

Я взял жену себе, женой другой владеет,
Подобно мед пчела не для себя имеет.

ЧЕЛОВЕК

Ты с плачем родился, знать, не хотел рождаться,
Почто ж, о человек, от смерти так чуждаться?

НА ПЛЕШИВОГО

Не мог я никогда сочесть волос своих,
Не мог и ты своих затем, что нету их.


ФЬОДОР КОЗЕЛСКИ


СУЕВЕРУ

Ты мнишь, как все кричат: «Горит соседский дом!» -
«Я богу домолюсь, спасу себя потом».
Бог долготерпелив, потом его прославишь,
Как дом свой от беды грядущия избавишь.

ТИРАНУ

Проси, чтоб я любил тебя, - не соглашусь;
Бояться не велишь, но я тебя боюсь.


АЛЕКСЕЙ РЖЕВСКИ


КЛОП

Я лёг вчерася спать.
Клоп ночью к сонному ко мне влез на кровать
И стал меня кусать
И спать мешать;
Хотя не больно он кусает,
Да очень дурно он воняет.
Вонь часто больше нам и боли докучает.
У нас таких клопов довольно здесь бывает.

1761

***

Ты всех стараешься бранити и ругать -
Я знаю, что и мне того не миновать.

***

Что ты учитель мой, бесспорно в том признаюсь:
Пороки зря в тебе, я их остерегаюсь.

***

То очень хорошо, что ты ругаешь ложь;
Да только худо тем, что делаешь сам то ж.

1761

***

Не радуйся, хотя тебя и похваляет
Тот, кто и сам аза в глаза не знает.

***

Не дивно то, что ты осла нарек быком,
Затем что сам рожден на свет ты сей скотом.

***

Кто хуже в обществе - дурак иль клеветник?
Дурак молчит
И не вредит,
Но вреден обществу клеветников язык.

***

Дамон пиитов всех на свете презирает,
Когда стихи читает,
Он всех стихи ругает.
Причина вот тому, что он не понимает
Того, что он читает.

***

Не дивно, что Дамон охотник так к ослам,
Затем что он осел и сам.

***

Похвально то, что ты науки почитаешь,
Похвальнее еще, что сам ты сочиняешь,
Похвальней и того, что много ты писал,
Похвальнее всего, что всё то изодрал.


МИХАИЛ ПОПОВ


***

В гробнице сей лежит преславнейший купец,
И вот каких он был товаров продавец:
Не рыб и не скотов, не птиц и не зверей;
Да что ж он продавал? Людей.

Не позднее 1769


ГАВРИЛА ДЕРЖАВИН


НА СМЕРТЬ СУВОРОВА

О вечность! прекрати твоих шум вечных споров
Кто превосходней всех героев в свете был.
В святилище твое от нас в сей день вступил
Суворов.

Май 1800

НА ПТИЧКУ

Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой.
Пищит бедняжка вместо свисту;
А ей твердят: “Пой, птичка, пой!”

1792 или 1793

НА ВЗДОРНОГО ПИСАТЕЛЯ

В твоих торжественных, высокопарных,
Похвальных одах, благодарных,
Не блески в мраке зрю,- не день,
Не звуки слышу громовые:
Текут потоки потовые
И от гремушек дребедень.

***

Ареопагу был он громом многократно,
По смерти же его поставили кумир.
Вельможам вместе быть с ним было неприятно:
Не терпит правды мир.

Между 1803 и 1816


ИПОЛИТ БОГДАНОВИЧ


***

Бедами смертными объят,
Я в бездне ада утопаю;
Еще взвожу ослабший взгляд,
Еще на небо я взираю.
Твой суд, о Боже, прав и свят,
Тебя я в помощь призываю:
Воззри, как грудь мою теснят
Беды, в которых я страдаю.
Прости, Творец, сию вину,
Что день рождения кляну,
Когда от мук ослабеваю.
Ты сердца видишь глубину:
Хоть в адских пропастях тону,
Но от Тебя спасенья чаю.

1761


ПАВЕЛ ФОНВИЗИН


ЭПИГРАММА

Олени всякий год рога переменяют,
А у Клитандера по всякий день взрастают.

1764


ДЕНИС ФОНВИЗИН


ЭПИГРАММА

О Клим! дела твои велики!
Но кто хвалил тебя? Родня и два заики.


ИВАН ХЕМНИЦЕР


СОБАКА И МУХИ

Собака ловит мух, однако не поймает
И, глупая, не рассуждает,
Что муха ведь летает
И что поймать ее пустое затевает.
Лови, собака, то, что под твоей ногой,
Не то, что над твоей летает головой.

НА НЕКОТОРОГО ПИСАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ЛЮДЕЙ
ПОЧТИЛ ИМЕНЕМ СКОТОВ

Писатель некий всех людей почтил скотом.
Так ныне и скоты владеют уж пером?

***

Не тот велик герой, кто бранью торжествует,
Но тот, кто кротостью злодея наказует.

***

Все любят истину, да с разницею той,
Чтоб сказана была она на счет чужой.

***

Мне дева кажется творением небес,
А стоит сблизиться, как станет сущий бес.

ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

(моностих)

Что пользы в тишине, когда
корабль разбит?

(17??)


ВАСИЛИЙ КАПНИСТ


НА КОНЧИНУ ГАВРИЛА РОМАНОВИЧА ДЕРЖАВИНА

Державин умер!.. слух идет,
И все молве сей доверяют.
Но здесь и тени правды нет:
Бессмертные не умирают!

18 августа 1816, Обуховка

***

Зачем мы в старости встречаемся с заботой,
Нас в ней дручит зачем скорбей, болезней гнет?
Затем, чтоб с большею охотой
Мы оставляли свет!

Конец 1810-х годов (?)

***

Капниста я прочёл и сердцем сокрушился,
Зачем читать учился.