Адриан Дубровски

Адриан (Адриян) Иларионович (Ларионович) Дубровски (1733- след 1779), е руски поет и преводач. Ражда се в семейството на московски свещеник. Учи в Славяно-гръко-латинската академия. През 1748 г. заедно с други студенти е избран от Василий Тредиаковски за продължаване на образованието си в Академичния университет в Петербург. Дубровски тогава е едва на 15 г. Преди това е изпратен в Академичната гимназия за попълване на празнините в образованието му. Скоро е допуснат до лекции в университета, така че през 1751 г. полага изпити за втори курс. През 1755 г., все още студент, е назначен за преподавател по латински и в продължение на две години ежеседмично се занимава с „горен клас по латински”. През 1757 г. става преводач. Превежда от немски стихове на академик Я. Щелин, публикува свои преводи на басни на Езоп, започва работа в стихове над известния роман на Фенелон „Похожденията на Телемах”, а през 1756 г. издава диалога на Волтер „За славата”. През 1757 г. създава поемата си „За заслепяването от страстите”. През 1759 г. завършва превода на трагедията на Волтер „Заира”. През с. г. съпровожда сина на сенатора Воронцов - Семьон Романович, из страната, за което си води, по поръчение на Академията, дневник. През 1761 г. се уволнява от Академията, работи като преводач при другия син на Воронцов - Александър (тогава посланик в Хага) като преводач, с тази дейност продължава да се занимава и след отпутуването на А. Воронцов от Хага. Неизвестно е колко дълго остава зад граница. През 1779 г. е публикувана «Заира» в негов превод.


Публикации:


Поезия:

РУСКИ ПОЕТИ - XVIII ВЕК - І/ превод: Георги Ангелов/ брой 38 март 2012