Гаврила Державин

Гаврила Романович Державин, руски поет и държавен деец, е роден на 3.07.1743 г. в семейство на офицер. Най-значителният руски поет на 18 век, новатор в одата. Учил в Казанската гимназия, не я завършил, тъй като бил призован на военна служба, служил в Преображенския полк в Петербург. През 1783 г. е публикувана одата му “Фелица”, която имала голям успех и се харесала на императрица Екатерина II. Державин бил Олонецки (1784) и Тамбовски (1785) губернатор, смело се борил с неправдата и лихварството. През 1791-1792 г. бил личен кабинет-секретар на императрицата, от 1794 г. - президент на Търговската колегия. По поръчение на император Павел I изследвал еврейския въпрос в Русия, в резултат на работата си съставил знаменитата си записка по тази тема. При император Александър I бил министър на юстицията (1802-1803). В оставка от 1803 г. През 1808 г. излезли четири тома негови съчинения. От 1811 г. в петербургския му дом се провеждали заседания на обществото “Беседа на любителите на руското слово”, защитаващо традициите на класицизма. Умира в имението си Званка на 8.07.1816 г. В творчеството му се отразява засилването на руската държавност, героиката на военните победи, разцвета на националното самосъзнание.


Публикации:


Поезия:

РУСКИ ПОЕТИ - XVIII ВЕК - І/ превод: Георги Ангелов/ брой 38 март 2012

КЪМ ВЛАДЕТЕЛИТЕ И СЪДНИЦИТЕ/ превод: Димо Боляров/ брой 40 май 2012

ПАМЕТНИК/ превод: Димитър Горсов/ брой 42 юли 2012

БОГ/ превод: Красимир Георгиев/ брой 47 януари 2013

ИЗ „ФЕЛИЦА”/ превод: Ана Александрова/ брой 51 май 2013

ПАМЕТНИК/ превод: Димо Боляров/ брой 51 май 2013


Публицистика:

ЕСКИЗ КЪМ ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАМИСЛЕНАТА ОДА ЗА ЕКАТЕРИНА/ превод: Стефка Тотева/ брой 51 май 2013


За Гаврила Державин:

ДЕРЖАВИН/ автор: Сергей Дрофенко/ брой 53 юли 2013