Ангел Тонов

Доцент д-р Ангел Кирилов Тонов е роден на 10.11.1938 година в с. Кобиляк, област Монтана. Основна образование завършва в родното си село, гимназия в Криводол, област Враца, „Българска филология” в Софийски университет „Климент Охридски” (1963). Учител и училищен инспектор в гр. Попово, област Търговище. След спечелен конкурс е асистент, доктор и доцент във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Води упражнения и чете лекции по „Българска литература от Освобождението до І световна война” на студенти „Българска филология” редовно и задочно обучение. Също и лекции по „Литература за деца” на студенти „Предучилищна и Начална педагогика”, редовно и задочно обучение в Университета и в колежите Плевен и Враца, във филиала на Славянския университет в Добрич и във филиала на Пловдивския университет в Смолян. От 2005 г. е пенсионер. Има специализации по 2 месеца, 1973 г. и 1975 г. в Ягелонския университет, Краков, Полша и 4 месеца 1985 г. в Белград, Югославия. Чел е лекции в университета „Иван Франко”, Лвов, Украйна. Научно-изследователски интереси: Българска литература, Литература за деца, Българо-полски литературни връзки, Сръбско-български литературни връзки. Книги: „Христоматия по литература за деца и юноши. Ч. І. Детски фолклор.” (1991), „Литературната гатанка в българската поезия за деца” (1993), „Поглед към литературата за деца” (статии и очерци, 2004), „Фолклор и литература за деца” (статии, 2005), „Константин Величков” (2015). Научен ръководител на 80 дипломни работи на студенти и автор на 110 статии и рецензии в централния литературен печат.


Публикации:


Публицистика:

КУЛТУРНИЯТ СТРОИТЕЛ / брой 121 октомври 2019

ЗАХАРИ СТОЯНОВ ПИСАЛ ЛИ Е ВЪВ В. „НАРОДНИЙ ГЛАС”/ брой 128 май 2020

ЗАХАРИ СТОЯНОВ - КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ/ брой 129 юни 2020


Интервю:

ДВА РАЗГОВОРА С НИКОЛАЙ ХАЙТОВ/ брой 98 септември 2017

ДОБРИ ЖОТЕВ: „ПОЕЗИЯТА Е МИСЛЕЩО СЪРЦЕ, НО И ЧУВСТВАЩ МОЗЪК”/ брой 98 септември 2017

ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ: „ЗАГИНАЛИТЕ НАПИРАХА В СЪЗНАНИЕТО МИ…”/ брой 99 октомври 2017

ДОНЧО ЦОНЧЕВ: „ОСТАВАМ БЕЗНАДЕЖДЕН ОПТИМИСТ…”/ брой 99 октомври 2017


Преводи:

ПИСМА НА ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ ДО ИВАН ФРАНКО/ брой 122 ноември 2019

ПИСМА НА П. Ю. ТОДОРОВ ДО ОЛГА КОБИЛЯНСКА/ брой 123 декември 2019

ПИСМА НА П. Ю. ТОДОРОВ ДО ИВАН ФРАНКО/ брой 124 януари 2020


Критика за Ангел Тонов:

НОВА КНИГА ЗА КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ/ автор: Продрум Димов/ брой 128 май 2020

НОВИ СТРАНИЦИ В НАЦИОНАЛНАТА НИ ЛИТЕРАТУРНА ИСТОРИЯ/ автор: Продрум Димов/ брой 131 октомври 2020


За Ангел Тонов:

ВЕЧЕ Е ФАКТ ПЪРВАТА БИБЛИОГРАФИЯ ЗА КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ/ автор: Продрум Димов/ брой 147 април 2022