Рена Попова

Рена Попова е родена на 12.01.1900 г. в гр. Самоков. Внучка е на прославения български будител, филолог и поет Найден Геров. През 1919 г. завършва девически американски колеж в родния Самоков и остава да работи там като преподавател до 1920 г. Още на 17-годишна възраст започва да пише разкази и стихове, които са публикувани във в. “Факел”, “Обществена обнова”, “Развигор”, “Вестник на жената”, “Нежен глас”, “Глобус”, “Литературен фронт”, а по-късно в списанията за деца и юноши “Детска радост”, “Детски свят” и др. Нейни творби са поместени и по страниците на вестниците “Зора”, “Знаме”, “Свободна реч” и “Демократически сговор”. Подписва се с различни псевдоними – Севдалина Крайска, Северина, Ева Буте, д-р Марта Сгибел, Мария Бурже и др. близо двадесет и два псевдонима. От 1921 до 1922 г. е редактор е на сп. “Пробуждане”, а след това /до нейната кончина на 22.09.1931 г./ е съредактор на един от най-големите провинциални вестници – “Северно ехо”, издаван в Плевен. В краткото си битие Рена Попова е написала над 500 разказа и новели, част от които са поместени в книгите “Интимни вечери” /1925/ и “Сенки” /1929/. Членува в литературния кръжок “Вит” в Плевен, наред с известните литературни творци Ник. Вас. Ракитин, Ячо Хлебаров, Йордан Желязков, Илия Бърдаров, Георги П. Домусчиев, които изграждат в онази епоха културния облик на Плевен. Попова е истински поддръжник на приятелството ни с Чехия. Заедно със съпруга си – Петко П. Попов – главен редактор на вестник “Северно ехо”, тя няколко пъти посещава тази страна. Недовършеният й роман “Момичето от Прага” представя сюжет, заимстван от пражката действителност през 30-те години на ХХ век. Изявява се на журналистическото поприще и в областта на театралната критика. Тя е първата жена, избрана за редовен член на Съюза на българските провинциални журналисти.


Публикации:


Проза:

ЕДНА КОЛЕДНА НОЩ/ брой 9 май 2009

СМЪРТОНОСНИТЕ РОЗИ/ брой 13 октомври 2009

“СЪДБАТА…”/ брой 42 юли 2012

ВАЛСЪТ НА СМЪРТТА/ брой 50 април 2013

БРАТЯ/ брой 50 април 2013

ВИДЕНИЕТО НА ЛЮБОВТА/ брой 51 май 2013

СИЛАТА НА МОМЕНТА/ брой 53 юли 2013

ПОСЛЕДНИЯТ АКТ/ брой 128 май 2020


За Рена П. Попова:

СЛЪНЧЕВА ДУША - РЕНА П. ПОПОВА/ автор: Владимир Русалиев/ брой 83 април 2016

РЕНА П. ПОПОВА/ автор: Петър Думанов/ брой 90 декември 2016

ПОСЛЕДНИЯТ РАЗКАЗ НА РЕНА/ брой 127 април 2020