РУСКИ ПОЕТЕСИ – ХХ ВЕК

превод: Красимир Георгиев


ГАЛИНА ГАЛИНА (1870-1942)


СЕКАТ ГОРАТА

Секат гората - младата зеленина
секат… А боровете стари мрачно клюмат
и пълни с тягостни неразрешими думи,
безмълвно поглед впиват в няма далнина…
Секат гората… Тя ли рано зашумя?
Дали в зори природата събуди дръзко?
Навярно с млади листи над земята пя
за радост, свобода и слънце?
Секат гората… Но в земята семена
в годините житейска мощ са скрили,
ще се надигне пак зелената стена
и ще шумят брези над братските могили!


ВЕРА ФИГНЕР (1852-1942)


КОГАТО НЯКОГА В БЕДАТА

Когато някога в бедата
се взрем наблизо и далеч
и тегнат тежко над душата
печал, сумрак и горка реч -

стихът ни чувства изразява,
вълнуващи ни в тъжен час,
в гръдта ни мъки облегчава
като сълзи, узрели в нас…


ВЕРА МЕРКУРИЕВА (1876-1943)


БЕЗ ЛЯТО ЗИМИ ДВЕ СА ПАК

Без лято зими две са пак,
две страшни тъмноти.
Години две в каторжен мрак,
години в робски немоти

              аз издържах. А ти?

Не се предавам. Смях голям
до нищета блести,
дописвам стихове и ям
не хляб, а красоти.

               Не жаля аз. А ти?

С двулетни сенки танц играх,
с измами, суети
и само сън в съня видях
сред сетни пустоти.

               Аз сън съм - както ти.

1920


ВЕРА ИНБЕР (1890-1972)


РАЗЛЯ СЕ ВЧЕРА ТУК МЪГЛА

Разля се вчера тук мъгла,
така морето развълнува,
че сякаш вече е могла
дошлата есен да лудува.

Сега е светла тишина,
листата бавничко жълтеят
и слънцето като луна
над парка свети, но не грее.

Тъй някога горките нас
след удар, видимо опасен,
спохожда ни чаровен час -
неподражаемо прекрасен.

1920


ВЕРОНИКА ТУШНОВА (1915-1965)


КУКЛАТА

Паметта ми много е изтрила,
но пък дребни нещица стоят:
за изгубената кукла мила
върху релсите на влаков път.

Дим локомотива стар облита,
ниско плува под простор могъщ…
Топъл дъжд шушука сред брезите,
но не вижда никой този дъжд.

Ешелони в източна посока
бързат без светлик и без вода,
пълни с неочаквана, жестока,
тягостна човешка зла беда.

А детето моли, вика диво,
дърпа майчини ръце с тъга -
струва му се толкова красива
и желана куклата сега.

Но играчката не вдигна никой
и тълпите, в зор да се качат
във вагона, куклата затриха
в жвакащата рядка кал по път.

Малката в смъртта не вярва, нито
в мисъл за раздяла и вина…
С тази дребна загуба долита
и до нея страшната война.

Где от странна мисъл да се дяна:
не игрички в паметта стоят -
късче детство може би застана
върху релсите на влаков път.


МАРГАРИТА АЛИГЕР (1915-1992)


ДВАМА

Отново те се скараха в трамвая,
от пътниците там без срам и страх…
Не криейки неволната си завист,
с вълнение ги гледах и мечтах.

О, те не знаят колко са щастливи.
И слава Богу! В бури да летят!
Един до друг са - заедно са, живи,
и всичко ще простят и разберат.

1956


ЛЮДМИЛА ТАТЯНИЧЕВА (1915-1980)


СЪРЦЕТО И РАЗУМЪТ ВЛЯЗАТ ЛИ В СПОР

Сърцето и разумът влязат ли в спор,
не чакай добро от това.
Среднощен е огън любовният хор,
до утро изкарал едва.
Животът ни често с беда е залят,
витае лъжовно, но знай:
сърцето и разумът
сила творят,
когато са в сговор докрай.

1960

СИНОВЕ

Имам двама сина аз добри.
Две надежди,
живи две искри.
Времето лети и ме отнася,
но сред мен -
две младости в запас са.
В мен гори живот, неугасими
вечности две -
двама сина имам.

1960


ЮЛИЯ ДРУНИНА (1924-1991)


ЕСЕН

Угаснаха планинските гори:
ни пурпур, ни позлата - само сиво,
но близост скръбна красота твори,
щастлива под небе неприветливо.

Замаяна от тази висота,
с озона вдишвам волна власт от дните
и слушам ронещите се листа,
и слушам как годините отлитат…

1965


РИМMА КАЗАКОВА (1932-2008)


ЖЕНА ДА БЪДЕШ

Жена да бъдеш - що туй значи?
Каква ли тайна я гнети?
Тя тук сега е. Но незрящ си.
Не можеш да я видиш ти.
Тя тук е. Търсиш я полека.
Не си виновен в нищо - сляп!
Ще я избираш, както лекар
на болния предписва хап.
И щом пристигне, тя оставя
пред верността към теб стена,
тя идва - както преминават
блокада, чума и война.
И щом пристигне, се оглежда
и се представя с добрина,
като проводник ток провежда
над теб и пали светлина.
И щом пристигне, щом понечи
в труда ти да реди слова,
от теб към теб те води вече,
о, как ти искаше това!
Но щом жената заминава,
щом взор победен не склони,
тя безвъзвратно те лишава
от всичко и от всички дни.
И ти, добрият, непоискан
в далечното й там и тук,
си безполезен ключ, притиснат
в печалния й мил юмрук.
В усмивка сълзи тя ще хваща,
лъжа и правда с дъх горещ…
О, как щастлив си ти, незрящи,
че няма туй да разбереш.

1972


НОВЕЛА МАТВЕЕВА (1934)


АЗ МИСЛЯ, ЧЕ СТИХИИТЕ

Аз мисля, че стихиите са днес без сили -
Земята, Огънят и Въздухът, Водата.
Тях с други някакви стихии са сменили,
на незаконни сбъркани звезди засяти;

и че тревата, наш другар многовековен,
напразно е сияла пред добрите хора
и новият изобретен закон природен
я кара да израства с корена нагоре!

Латернаджия в джунглите маймунка пуска,
но джунгли вече няма, пищните им дрехи
накъсаха и с крясък яростно ги тръскат!
И ще тъгувам горко аз за тях навеки,

ще плача аз (и ще развличам свят забързан)
за истинския смях и истинските сълзи.


БЕЛЛА АХМАДУЛИНА (1937-2010)


ДРУГОТО

Какво ли стана? И защо ли аз
година цяла вече не умея
да пиша стихове - отсъства глас
и устните ми час след час немеят?

Ще кажете - туй вече е куплет,
тез четри реда строфа са готова.
Аз не за туй. Владея този ред,
редя по навик словото след слово.

Ръката знае този път добре.
Аз не за туй. Но как преди го правих,
когато ставаха не редове,
а нещо друго? Но какво? Забравих!

Туй, другото, познаваше ли страх,
лудувайки с гласа си смел препускащ?
Само бе смях, бе в устни чувствен смях,
и плачеше, когато плач почувства!

1966


ЮННА МОРИЦ (1937)


ЕСЕН

Щом безнадежден дух обземе ни
при дъжд и вехнещи дъбрави,
разпадът, грозотата временна
страдание ни причиняват.

Тъга огромна ни е хванала,
с пиянски трели ни засипва,
като че в ъгъла застанал е
скрибуцащ на цигулка дрипльо.

Явяват се при всички бедствия
стремеж модел да се разбие
и опит с непривични средства
величие да се открие.

И с безпощадна ясност хващаме
на свободата гръмка риска,
подлагаме се на опасности
природата когато иска.

Когато масово събличат се
горите и пристигне мракът,
прииждат дъждове обичащи,
света оголвайки, и чакат.

С любов към нас - в такова множество,
и с време - тъй безкрайно властно,
че само пълното нищожество
ще наблюдава безучастно.

1968


ГАЛИНА ГАЛИНА

ЛЕС РУБЯТ…

Лес рубят - молодой, нежно-зеленый лес…
А сосны старые понурились угрюмо,
И полны тягостной неразрешимой думы…
Безмолвные, глядят в немую даль небес…
Лес рубят… Потому ль, что рано он шумел?
Что на заре будил уснувшую природу?
Что молодой листвой он слишком смело пел
Про солнце, счастье и свободу?
Лес рубят… Но земля укроет семена;
Пройдут года, и мощной жизни силой
Поднимется берез зеленая стена -
И снова зашумит над братскою могилой!..

ВЕРА ФИГНЕР

КОГДА В НЕВОЛЕ МЫ ПОРОЮ…

Когда в неволе мы порою
Бросаем взгляд вокруг и вдаль
И тяготеют над душою
Лишь полусумрак и печаль -

Наш стих те чувства отражает,
Что нас волнуют в горький час,
И грудь он нашу облегчает,
Как брызги слез из скорбных глаз…

ВЕРА МЕРКУРИЕВА

БЕЗ ЛЕТА БЫЛИ ДВЕ ЗИМЫ…

Без лета были две зимы,
Две мглы, две темноты.
Два года каторжной тюрьмы,
Два года рабской немоты

             Я вынесла. А ты?

Я не сдаюсь. Смеюсь, шучу
В когтях у нищеты,
Пишу стихи, всего хочу,
Как хлеба - красоты.

             Я не грущу. А ты?

В двухлетней пляске двух теней
Обмана и Тщеты
Я вижу только сон о сне
Последней пустоты.

             И я - свой сон - как ты.

1920 г.

ВЕРА ИНБЕР

ТАКОЙ ТУМАН УПАЛ ВЧЕРА…

Такой туман упал вчера,
Так волноваться море стало,
Как будто осени пора
По-настоящему настала.

А нынче свет и тишина,
Листва медлительно желтеет,
И солнце нежно, как луна,
Над садом светит, но не греет.

Так иногда для, бедных, нас
В болезни, видимо опасной,
Вдруг наступает тихий час,
Неподражаемо прекрасный.

1920 г.

ВЕРОНИКА ТУШНОВА

КУКЛА

Много нынче в памяти потухло,
а живет безделица, пустяк:
девочкой потерянная кукла
на железных скрещенных путях.

Над платформой пар от паровозов
низко плыл, в равнину уходя…
Теплый дождь шушукался в березах,
но никто не замечал дождя.

Эшелоны шли тогда к востоку,
молча шли, без света и воды,
полные внезапной и жестокой,
горькой человеческой беды.

Девочка кричала и просила
и рвалась из материнских рук, -
показалась ей такой красивой
и желанной эта кукла вдруг.

Но никто не подал ей игрушки,
и толпа, к посадке торопясь,
куклу затоптала у теплушки
в жидкую струящуюся грязь.

Маленькая смерти не поверит,
и разлуки не поймет она…
Так хоть этой крохотной потерей
дотянулась до нее война.

Некуда от странной мысли деться:
это не игрушка, не пустяк, -
это, может быть, обломок детства
на железных скрещенных путях.

МАРГАРИТА АЛИГЕР

ДВОЕ

Опять они поссорились в трамвае,
не сдерживаясь, не стыдясь чужих…
Но, зависти невольной не скрывая,
взволнованно глядела я на них.

Они не знают, как они счастливы.
И слава богу! Ни к чему им знать.
Подумать только! - рядом, оба живы,
и можно все исправить и понять…

1956 г.

ЛЮДМИЛА ТАТЯНИЧЕВА

КОЛЬ СЕРДЦЕ И РАЗУМ ЗАТЕЯЛИ СПОР…

Коль сердце и разум затеяли спор,
Не жди для себя добра.
Любовь отгорит, как ночной костер,
Едва дотянув до утра.
Случается в жизни такая беда…
Не сразу узнать нам дано,
Что сердце и разум
Сильны лишь тогда,
Когда они заодно.

1960 г.

СЫНОВЬЯ

Два хороших сына у меня.
Две надежды,
Два живых огня.
Мчится время по великой трассе.
У меня -
Две юности в запасе.
Жизнь горит во мне, неугасима
У меня две вечности -
Два сына.

I960 г

ЮЛИЯ ДРУНИНА

ОСЕНЬ

Уже погасли горные леса:
Ни золота, ни пурпура - все буро,
Но мне близка их скорбная краса,
Мне радостно, хоть небо нынче хмуро.

От высоты кружится голова,
Дышу озонным воздухом свободы,
И слушаю, как падает листва,
И слушаю, как отлетают годы…

1965 г.

РИМА КАЗАКОВА

БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ…

Быть женщиной - что это значит?
Какою тайною владеть?
Вот женщина. Но ты незрячий.
Тебе ее не разглядеть.
Вот женщина. Но ты незрячий.
Ни в чем не виноват, незряч!
А женщина себя назначит,
как хворому лекарство - врач.
И если женщина приходит,
себе единственно верна,
она приходит - как проходит
чума, блокада и война.
И если женщина приходит
и о себе заводит речь,
она, как провод, ток проводит,
чтоб над тобою свет зажечь.
И если женщина приходит,
чтоб оторвать тебя от дел,
она тебя к тебе приводит.
О, как ты этого хотел!
Но если женщина уходит,
побито голову неся,
то все равно с собой уводит
бесповоротно все и вся.
И ты, тот, истинный, тот, лучший,
ты тоже - там, в том далеке,
зажат, как бесполезный ключик,
в ее печальном кулачке.
Она в улыбку слезы спрячет,
переиначит правду в ложь…
Как счастлив ты, что ты незрячий
и что потери не поймешь.

1972 г.

НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

МНЕ КАЖЕТСЯ

Мне кажется порой, что умерли стихии -
Такие, как Земля, Огонь, Вода и Воздух.
А заменили их… какие-то другие -
Из приготовленных на беззаконных звёздах;

Что до сих пор трава, наш друг многовековый,
Напрасной зеленью сияла перед нами;
Что кто-то изобрёл закон природы новый,
Повелевающий расти ей - вверх корнями!

Что в джунгли отпустил шарманщик обезьянку,
Но джунглей больше нет; их царственное платье
Сорвали, вывернули, с криком, наизнанку!
Мне кажется, о них - век буду горевать я,

И плакать буду я - счастливцам на потеху
По истинным слезам и подлинному смеху.

1961 г.

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

ДРУГОЕ

Что сделалось? Зачем я не могу,
уж целый год не знаю, не умею
слагать стихи и только немоту
тяжелую в моих губах имею?

Вы скажете - но вот уже строфа,
четыре строчки в ней, она готова.
Я не о том. Во мне уже стара
привычка ставить слово после слова.

Порядок этот ведает рука.
Я не о том. Как это прежде было?
Когда происходило - не строка -
другое что-то. Только что? - забыла.

Да, то, другое, разве знало страх,
когда шалило голосом так смело,
само, как смех, смеялось на устах
и плакало, как плач, если хотело?

1966 г.

ЮННА МОРИЦ

ОСЕНЬ

Чем безнадежней, тем утешнее
Пора дождей и увяданья,
Когда распад, уродство внешнее -
Причина нашего страданья.

Тоска, подавленность великая
Людей тиранит, словно пьяниц,
Как если б за углом, пиликая,
Стоял со скрипкой оборванец!

Но явлена за всеми бедствами,
За истреблением обличья
Попытка нищенскими средствами
Пронзить и обрести величье.

Во имя беспощадной ясности
И оглушительной свободы
Мы подвергаемся опасности
В определенный час природы.

Когда повальны раздевания
Лесов и, мрак усугубляя,
Идут дожди, до основания
Устройство мира оголяя.

Любови к нам - такое множество,
И времени - такая бездна,
Что только полное ничтожество
Проглотит это безвозмездно.

1968 г.