Стефан Аврамов

Стефан Николов Аврамов, български писател и публицист, е роден на 20. 07. 1884 г. в град Чирпан. Завършва гимназия в родния си град. През 1902 г. е назначен за учител във Велешко, където се присъединява към ВМРО. От 1903 до 1907 г. учителства в Македония. През 1903 г. участва в Илинденско-Преображенското въстание. През 1922 г. става член на Народния съюз на запасните офицери и подофицери, а след 9 юни 1922 г. става негов председател и редактор на вестник “Народна защита” - орган на този съюз. Участва активно в дейността на Илинденската организация, чиито председател е през 1944-1948 година. Публикувал е десетки статии в списание “Илюстрация Илинден”. До 1944 г. работи в собствено бюро за машинопис и коректури, а след това до 1951 г. е директор и главен директор на командитно дружество за разпространение на печата “Стрела”. Автор е на книгите: “Революционни борби в Азот (Велешко) и Поречието” (1929); “Солунското съзаклятие” (1933); “Бабунски легенди” (1940); “Героични времена” - том І (1941), том ІІ (1942), том ІІІ - конфискуван изцяло от печатницата (1943); “Българският дух през вековете” (1944); “Орлите на Бабуна. Легенди и разкази” (1945). “Българският дух през вековете” е преиздадена през 2000 г. в Библиотека “Вечни книги на България” на Издателство “Сибия”. Член на Съюза на българските писатели и на Съюза на журналистите. Умира на 28. 09. 1953 г. в София.


Публикации:


Проза:

ПРОЩИЦА/ брой 43 септември 2012

ВЕЛИ-БЕГОВАТА ПЕЩЕРА/ брой 43 септември 2012

БРОДНИЦИ/ брой 44 октомври 2012

ПО КОЗИТЕ ПЪТЕКИ/ брой 44 октомври 2012

БУНТЪТ НА ХАЙДАР-БЕГОВИТЕ РАТАИ/ брой 45 ноември 2012

АДИЛ-БЕГОВИТЕ СЕНЕТИ/ брой 45 ноември 2012

ХАЙДУШКИ ВЕЧЕРИ ИЗ ПРЕСПА/ брой 46 декември 2012

РУМЕНА/ брой 48 февруари 2013

В НОКТИТЕ НА БЯЛАТА СМЪРТ/ брой 50 април 2013


Публицистика:

АПОСТОЛЪТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ/ брой 75 юли 2015

ВРЪЩАНЕ НЯМА/ брой 81 февруари 2016


За Стефан Аврамов:

ЖИВОТООПИСАНИЕ НА СТЕФАН НИКОЛОВ АВРАМОВ/ брой 43 септември 2012