Елена Коматова

Елена Георгиева Коматова е завършила специалността „Българска филология” в СУ „Св. Климент Охридски”. Била е преподавател; първи инспектор „Изкуство и култура” в 4-ти Районен съвет - гр. Пловдив; инспектор „Социални грижи”; живяла е 18 години в гр. Брюксел, където е завършила висши библиотекарски курсове и е служила като преводач в Първоинстанционния съд - гр. Брюксел, Кралство Белгия. Публикувала е в българския периодичен печат. Автор на стихове, превежда от руски, френски и др. езици.


Публикации:


Публицистика:

ВЕЧНАТА ГОТОВНОСТ НА СЪРЦЕТО ИЛИ НЕВИДИМОТО ВЪВ ВИДИМОТО/ брой 53 юли 2013


Критика:

БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ КНИГАТА „МЕЛОДИЯ В ЗАЛЕЗА”/ брой 129 юни 2020


Преводи:

Сергей Есенин - БЕЛГИЯ/ брой 47 януари 2013

Жак-Жерар Линзе - ОЧАКВАНЕТО/ брой 47 януари 2013

Анна Ахматова - КЪМ СТИХОВЕТЕ/ брой 48 февруари 2013

Евгений Баратински - ВОДОПАД/ брой 48 февруари 2013

Павел Катенин - ТЪГА НА КОРАБА/ брой 51 май 2013

Франсис Скот Фицджералд - КЪМ АННА/ брой 51 май 2013

Лилиан Вутерс - КАКВО ОСТАВА…/ брой 51 май 2013

Сергей Есенин - ЕСЕН/ брой 56 ноември 2013

Василий Жуковски - ВОДА И НЕБЕСА ТЪЙ ЯСНИ!…/ брой 75 юли 2015