Райна Каблешкова

Райна Каблешкова е родена в Пловдив през 1948 г. Произлиза от възрожденския Каблешков род от Копривщица. Завършила е история в СУ „Свети Климент Охридски”, има специализация по етнология. Дългогодишен музеен специалист в Пазарджик, Копривщица и Пловдив. Член на Дружеството на пловдивските писатели и на Съюза на учените, клон Пловдив. Трудовете й са свързани основно с епохата на Възраждането. Автор е на книгите „Тодор Каблешков (родова хроника)”, „Копривщенци и Пловдив”, „Апостолът от Копривщица”, „Видни копривщенци” - т. I и т. II, “Живот, посветен на Отечеството и обществото”, „Тодор Каблешков (монография)”, „Човек без род, дърво без корени”, както и на етноложките изследвания „Народната медицина” и „Копривщица”. Съставител е на сборниците „Вечно жив в паметта на поколенията” и „Спомени за Иван Вазов”. Редактор е на книгата „Поп Никола Белчов - копривщенец”. Има многобройни статии в печата и научни публикации. „Човек без род, дърво без корени” е най-новата й книга, посветена на Каблешковия род от Копривщица. В нея е проследена съдбата на много потомци на известната фамилия, оставили своя следа в историята на България. Книгата е спечелила конкурс на Министерството на културата за субсидиране на изданието. Умира на 29 април 2021 г.


Публикации:


История:

ИЗ „ЧОВЕК БЕЗ РОД, ДЪРВО БЕЗ КОРЕНИ”/ брой 38 март 2012

ИЗ „СТО ВИДНИ КОПРИВЩЕНЦИ”/ брой 68 декември 2014

ПРОФЕСОР АРХИМАНДРИТ ЕВТИМИЙ САПУНДЖИЕВ/ брой 72 април 2015

ИЗ „СТО ВИДНИ КОПРИВЩЕНЦИ”/ брой 86 юли 2016

БОРИС СТОЕВ ЧОЛПАНОВ (1918 - 2002)/ брой 87 септември 2016

МАГДА ГЕРДЖИКОВА/ брой 93 март 2017


Критика за Райна Каблешкова:

ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА РОДОЛЮБИЕТО/ автор: Елена Диварова / брой 65 септември 2014

В ПОЛЗА РОДУ/ автор: Иван Д. Христов/ брой 71 март 2015

ГНЕЗДО НА РОДОЛЮБЦИ И ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ/ автор: Пелин Пелинов/ брой 93 март 2017

КОПРИВЩИЦА ДАВА НА БЪЛГАРИЯ 17 ГЕНЕРАЛИ/ автор: Василий Казимировски/ брой 111 ноември 2018


За Райна Каблешкова:

ЙОАКИМ ГРУЕВ: „ХАРНИТЕ КНИГИ СА СКРИВАЛИЩЕ НА ХАРНИ ДУМИ”/ автор: Елена Диварова/ брой 45 ноември 2012