ПРОФЕСОР АРХИМАНДРИТ ЕВТИМИЙ САПУНДЖИЕВ

Райна Каблешкова

Из „Сто видни копривщенци”

Този заслужил копривщенец (1884 - 1943) получава средно образование в Цариградската семинария и висше философско с докторат в университетите на Йена, Гьотинген и Берн. След завръщането си от чужбина е ректор на преместената в Пловдив през 1915 година Цариградска духовна семинария. С негова помощ много копривщенци намират тук своето препитание като служители.

От 1923 година архимандрит Евтимий е професор в богословския факултет на Софийския университет по история на религиите. На път за конгреса по история на религиите в шведския град Лунд той се отбива във Финландия, където е силно впечатлен от добре уредения етнографски музей в малък градец. След завръщането си решава да сложи началото на подобен музей и в Копривщица. За събирането на експонати привлича членовете на местното християнско дружество.

Родолюбец и патриот, архимандрит Евтимий редактира и издава в два тома извънредно ценния и полезен с непреходна стойност „Юбилеен сборник по миналото на Копривщица” (т. І, 1926, и т. ІІ, 1937). При списването му богословът привлича видни общественици, просветни дейци, професори от различните научни клонове.

По-късно професорът започва да отпечатва поредица от книжки под псевдонима „Дядо Е” на религиозно-философска битова тематика с копривщенски колорит. Писателят Николай Лилиев се изказва много ласкаво за тях и ги определя като особен вид проза в нашата литература.

Архимандрит професор Евтимий следи от близо живота в родното си място, радва се и се гордее с неговите придобивки. Често пъти подмята шеговито пред съгражданите си: Не знаете ли, че Копривщица е център на вселената?, но зад шеговитата хипербола се крие голямата му любов към града.

Признателните копривщенци го погребват в двора на черквата „Успение Богородично” в израз на уважение и почит.