Елеонора Княжева

Елеонора Княжева е родена на 10. 05. 1969 г. в гр. Варна. Завършва училището с преподаване на чужди езици VIII СОУ (понастоящем СОУПЧЕ) „А. С. Пушкин”, а висшето си образование – в ШУ „Епископ Константин Преславски”, специалности Руска филология и Английска филология. Публикува свои стихове и преводи в литературния сайт БУКВИТЕ. През 2004 г. Фондация „Буквите” реализира проект „Антология Буквите”, с краен продукт – мултимедийно СД, в което са събрани близо 2000 от най-добрите произведения, публикувани в „Буквите” в периода 2001-2004 г, включително и нейни стихове. Благодарение на едноименното издателство, през м. септември 2008 г., вижда бял свят и първата й стихосбирка – „Незабранимо”. Публикува стихове и преводи в българо-палестинския литературен сайт на д-р Абдул Рахман Акра, който превежда няколко нейни творби на арабски език. През м. октомври 2008 г. получава поощрителна награда от литературния конкурс в гр. Нова Загора. Превежда от и на български, руски и английски език. Сред авторите, чиито творби е превела, са Михаил Лермонтов, Николай Гумильов, Едуард Асадов, Владимир Соколов, Михаил Палиевский, Атанас Далчев, Орлин Дянков, Красимир Едрев и мн. др. Работи повече от десет години като учителка по английски език в VIII СОУПЧЕ „А. С. Пушкин”. Не членува в литературни клубове или обединения.


Публикации:


Поезия:

СЕГАШНО НЕИСТОРИЧЕСКО/ брой 4 декември 2008

ЗАВЕЩАНИЕ/ брой 6 февруари 2009

МИНИАТЮРИ/ брой 10 юни 2009

МУШКАТО/ брой 30 юни 2011


Преводи:

ОРЛИН ДЯНКОВ - КОГДА ВО МНЕ ЛЬЕТ ДОЖДЬ…/ брой 4 декември 2008

Николай Гумильов - СЪН/ брой 5 януари 2009

Красимир Едрев - РЕКВИЕМ/ брой 5 януари 2009

Владимир Соколов - От двадесети век съм уморен/ брой 6 февруари 2009

НИКОЛАЙ ГУМИЛЬОВ – СТИХОВЕ/ брой 7 март 2009

Борис Пастернак - ДА СИ ПРОЧУТ Е НЕКРАСИВО…/ брой 29 май 2011